royal coronation
10 ธันวาคม 2562
กีฬา

พิพัฒน์ รัชกิจประการ - กีฬาไทยต้องไปสู่ระดับโลก

13 สิงหาคม 2562 - 10:32 น.
พิพัฒน์ รัชกิจประการ,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,ก้องศักด ยอดมณี,การกีฬาแห่งประเทศไทย
Shares :
เปิดอ่าน 1,509 ครั้ง

ประกาศขับเคลื่อนนโยบายกีฬา 7 ข้อ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ประกาศขับเคลื่อน นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนโยบายการทำงาน ทางกีฬานั้นมี 7 ข้อ

 

1) จะเน้นการส่งเสริมให้คนไทยมีการออกกำลังกาย และสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ 
2) ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา 
3) ส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเฉพาะด้าน 
4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ 
6) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 
7) ส่งเสริมกีฬาของประเทศไทยให้ไปสู่ระดับโลก

 

 

 ในขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เสริมว่า กกท.นั้นมีภารกิจหลักใน 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักกีฬาให้มีความประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ การทำให้นักกีฬามีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับการแข่งขันของนักกีฬาสู่การแข่งขันระดับสากล

2) การสร้างนักกีฬาอาชีพให้มีความมั่นคงและยั่งยืน มีการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่อง การจัดการแข่งขันต่างๆเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศเอง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาด้วย

3) การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา การนำกีฬามาต่อยอดเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ เช่น การจัดการแข่งขัน โมโตจีพี ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ อีกด้วย

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ