พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม

 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินรางวัลในการแข่งขันมหกรรมกีฬา ได้แก่ เอเชี่ยนอินดอร์ แอนด์ มาเชี่ยลอาร์ทเกมส์, เอเชี่ยนบีชเกมส์ และ กีฬาซีเกมส์ โดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองจากเดิมได้รับ 200,000 บาทเพิ่มเป็น 300,000 บาท, เหรียญเงิน จากเดิมได้รับ 100,000 บาท เพิ่มเป็น 150,000 บาท และเหรียญทองแดงจากเดิมได้รับ 50,000 บาทเพิ่มเป็น 75,000 บาทส่วนการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ปรับจากเหรียญทอง 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาท เหรียญทองแดง 25,000 บาท เพิ่มเป็นเหรียญทอง 200,000 บาท เหรียญเงิน 100,000 บาท เหรียญทองแดง 50,000 บาท

อีกทั้งให้เพิ่มรายการแข่งขันเพื่อมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันอีก 2 รายการ คือ มหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งโลก ที่คณะกรรมการพาราลิมปิกสากลให้การรับรองเงินรางวัลเหรียญทอง 200,000 บาทเหรียญเงิน 100,000 บาทและเหรียญทองแดง 50,000 บาทรวมทั้งมหกรรมกีฬาเวิลด์ บีชเกมส์ เงินรางวัลเหรียญทอง 1,000,000 บาทเหรียญเงิน 500,000 บาทและ เหรียญทองแดง 200,000 บาท