นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักกีฬาและบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องศรีวรา โรงแรมทาวน์อินทาวน์กรุงเทพฯ เมื่อวันที่12 กรกฎาคม

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวม 15 ปีโดยการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา กองทุนฯจะมีขั้นตอนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจนโดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนจำนวน 1,431 คน สำหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 272 คน รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 41,235,800 บาท

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาครั้งนี้ เป็นโครงการส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่จัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อพัฒนาเรื่องของกีฬาและในขณะเดียวกัน ก็ดูแลในเรื่องของสวัสดิการของนักกีฬาด้วย ซึ่งทุนการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งในสวัสดิการนี้เป็นการช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาและลดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา เพราะนักกีฬาส่วนใหญ่นั้นอยู่ในวัยเรียนและยังเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาอีกด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้สนับสนุน เช่น ผู้ปกครองยินดีที่จะให้ลูกเข้ามาเล่นกีฬาเพราะจะเห็นว่าถ้าเล่นกีฬาแล้วประสบความสำเร็จก็จะได้รับสวัสดิการต่างๆโดยในส่วนของทุนการศึกษานี้ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มนักกีฬาทีมชาติไทยที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งคือ ทุนที่สนับสนุนให้กับนักกีฬาของสมาคมกีฬาจังหวัดโดยในปีนี้ได้มีการสนับสนุนทุนจำนวน 272 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในระดับซีเกมส์ เอเชียนเกมส์โอลิมปิกเกมส์ หรือในส่วนของกีฬาคนพิการก็ตาม และถ้าเป็นกลุ่มของสมาคมกีฬาจังหวัดก็จะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งถือว่าการสนับสนุนทุนการศึกษาของกองทุนฯเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มให้กับนักกีฬาของชาติที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไป