เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน  บริเวณหน้าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย เต็มไปด้วยนักวิ่งเกือบ 4,000 คนมาร่วมกิจกรรม “วิ่งมหาสนุกเพื่อมหาสมุทรของเรา”  ภายใต้โครงการ Run for the Ocean : Plastic Pollution   เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมด้วยช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ


 

รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของคณะฯ ร่วมมือกับกรมประมง และสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง ม.เกษตร เพื่อระดมทุนมาใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากสถานการณ์ท้องทะเลทุกวันนี้เป็นที่รองรับขยะพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้จำนวนมหาศาล ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางน้ำที่มีค่า ทำให้สัตว์ทะเลหายาก หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ เช่น วาฬ เต่าทะเล เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการนำกิจกรรมวิ่งมาช่วยกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักและหันมาให้ความร่วมมือร่วมใจมีส่วนร่วมจัดการขยะที่ถูกต้อง ลดใช้พลาสติก และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ท้องทะเลกลับมาน่าอยู่ และมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์

“รายได้จากการจัดกิจกรรม และการระดมทุนจากพันธมิตรที่เกี่ยวข้องจะนำมาใช้เพื่อการศึกษาวิจัยธรรมชาติท้องทะเล รวมทั้งสนับสนุนการแก้ปัญหาขยะทะเลของ Fisheries Rescue Team เพื่อความยั่งยืนของท้องทะเลไทย” รศ.ดร.เชษฐพงษ์กล่าว

กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน กาแฟพันธุ์ไทย น้ำดื่มสิงห์ รวมถึงคณาจารย์และนิสิตเกษตรศาสตร์ทุกท่าน