royal coronation
วันที่ 20 ตุลาคม 2562
กีฬา

สัญญาของ "อธิบดีกรมพลศึกษา" คนใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 - 14:11 น.
สันติ  ป่าหวาย,กรมพลศึกษา
Shares :
เปิดอ่าน 658 ครั้ง

ผลักดันเจ้าหน้าที่พลศึกษาเป็นพนักงานราชการ

เมื่อวันที่17 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมชั้น2 อาคารอำนวยการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60 พรรษาอำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานีดร.สันติป่าหวายอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่พลศึกษาทั่วประเทศประจำปีพ.ศ. 2562 เรื่องบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่โดยมีผู้บริหารกรมพลศึกษาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง76 จังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าพลศึกษาร่วมการประชุม

กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่พลศึกษาทั่วประเทศประจำปีพ.ศ. 2562 เรื่องบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาทั้ง878  คนได้ทราบ  ถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการกีฬาในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่6 พ.ศ.2560-2564 ที่มุ่งหวังให้การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

สำหรับการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาทุกอำเภอทั่วประเทศได้รับฟังนโยบายการบริหารงานของอธิบดีกรมพลศึกษารองอธิบดีกรมพลศึกษาและผู้อำนวยการสำนักต่างๆซึ่งแต่ละหน่วยงานของกรมพลศึกษามีบทบาทหน้าที่จะมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษาต่างกันจึงเชิญเจ้าหน้าที่พลศึกษามาทำความเข้าใจในทิศทางเดียวกันนอกจากนั้นยังได้มีพิธีกล่าวเจตนารมณ์การแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของกรมพลศึกษาและการอบรมวิชาสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

อธิบดีกรมพลศึกษากล่าวว่า“เป็นครั้งแรกในที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาจำนวน878 คนมาประชุมกันที่สนามกีฬาคลอง6 พื้นที่ของเราเองถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ได้พบปะและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษาทุกคนซึ่งในตอนนี้เจ้าหน้าที่พลศึกษาจะต้องทำงานทั้ง2 ด้านคือด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างสุขภาพพัฒนาบุคลากรและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในพื้นที่ด้วย”

“กรมพลศึกษามีนโยบายที่จะผลักดันให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาเป็นพนักงานราชการโดยในวันที่23 พฤษภาคม2562สำนักงานกพร. จะนำเรื่องนี้เข้าประชุมเพื่อพิจารณาหาอัตรากำลังปรับให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาเป็นพนักงานราชการซึ่งผมและท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมจะให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลทุกๆเรื่องเพื่อให้สำนักงานกพร. ได้พิจารณาอัตรากำลังของพนักงานราชการจากเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเป็นเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาประจำอำเภอนอกจากนั้นกรมพลศึกษาอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษาด้วย”

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ