เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิด "มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562" ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย ในโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ตามนโยบายของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค. ปีนี้มีทีมเข้าประกวดรวมทุกประเภท จำนวน 115 ทีม ชิงเงินรางวัลรวม 2,300,000 บาท

ดร.ปัญญา หาญลำยวง กล่าวว่า "มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ในโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ตามนโยบายของกรมพลศึกษา นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย อันเป็นมรดกของประเทศไทยให้สืบทอดและแพร่หลายสู่ระดับนานาชาติต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก ปีนี้มีผู้เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 115 ทีม จำนวน 590 คน แบ่งเป็น การประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย 55 ทีม 110 คน และการประกวดคีตะมวยไทย 60 ทีม 480 คน เชื่อว่าทุกคนที่เข้าร่วมการประกวด ล้วนมีจิตวิญญาณของมวยไทยอย่างเต็มเปี่ยม

สำหรับผลการประกวด ในวันแรก ประเภทไหว้ครูและทักษะมวยไทย รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่ มีทีมเข้าร่วมประชันฝีมือทั้งสิ้น 15 ทีม ปรากฏว่า 5 ทีม ที่โชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทย ได้เข้าตากรรมการและคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าไปลุ้นต่อในรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย โรงเรียนคูเมืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ.ชัยภูมิ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1, โรงเรียนสอนมวยไทยครูดามยิม, ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จ.นครสวรรค์ และชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย จ.นครสวรรค์

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมการประกวดได้ฟรี ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค.นี้ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป