royal coronation
13 ธันวาคม 2562
กีฬา

จุฬาฯ ให้กรมพลศึกษาออกจากสนามกีฬาในปี 2565

11 กุมภาพันธ์ 2562 - 14:09 น.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรมพลศึกษา
Shares :
เปิดอ่าน 647 ครั้ง

กรมพลศึกษา ยังไม่อยากย้ายไปคลอง 6

ตามที่ กรมพลศึกษาได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ตั้งของ กรมพลศึกษา ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2477 นั้น ล่าสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ให้เช่าได้ส่งสัญญาเช่าที่ดินให้กับกรมพลศึกษา ผู้เช่าเพื่อเป็นที่ทำการของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 บนเนื้อที่ 76 ไร่ 33.11 ตารางวา ในอัตราค่าเช่า 15,530,000 บาท ขณะนี้ได้หมดสัญญาการเช่าที่ดินดังกล่าวแล้ว ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอพื้นที่คืนดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ขออาคารหอพัก (ส่งมอบแล้ว) ที่ติดกับรั้ว เอ็ม.บี.เค. , วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ขอพื้นที่สนามเทพหัสดิน , สนามวอร์ม 200 เมตร , วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 1 ตุลาคม 2564 ขอพื้นที่อาคารกีฬานิมิบุตร , สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ , วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ขอคืนพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด ก่อนหน้านี้กรมพลศึกษาได้คืนพื้นที่ที่อาคารจันทนยิ่งยง , ลานด้านหน้า , ด้านข้างอาคารจันทนยิ่งยง , ยิมเนเซียม 3 และสนามจินดารักษ์  ไปแล้ว สาเหตุที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพื้นที่คืนก็เพื่อจะไปดำเนินการทำโครงการผังแม่บทจุฬาฯ ศตวรรษที่ 2 : เขตการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม”

 

แหล่งข่าวจากกรมพลศึกษา แจ้งว่าผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง อดีตข้าราชการกรมพลศึกษา และประชาชนไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่น เนื่องจากกรมพลศึกษาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 รวมระยะเวลา 86 ปี ความผูกพันกับผู้มาใช้บริการตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จากทั่วประเทศมีจำนวนมากทั้งโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ กรมพลศึกษามีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจำทุกปีในหลายชนิดกีฬา ซึ่งนักกีฬา นักเรียนหลายคนและหลายชนิดกีฬา ก้าวไปสู่เยาวชนทีมชาติและทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ มีสถานที่เล่น ที่แข่งขันที่มีมาตรฐาน 

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา   มีมวลชนเข้ามาใช้สนามกีฬาเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพดีตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน โรงเรียน สถานศึกษา ฯลฯ มีความสะดวกและรวดเร็ว ถ้ากรมพลศึกษาต้องย้ายไปที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา คลองหก จังหวัดปทุมธานี ก็จะมีปัญหาเรื่องบุคลากรของกรมเกี่ยวกับเรื่องที่พัก , การเดินทาง สนามแข่งขัน อาคารสำนักงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน โรงเรียน สถานศึกษา ก็จะไม่สะดวกและเกิดปัญหา จึงอยากจะให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเข้าใจและใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา เพื่อการกีฬา เพื่อบริการประชาชนร่วมกันเป็นทางออกที่ดีที่สุด

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ