ข่าว

"ยูเซปพลัส" เช็คเงื่อนไขรักษาโควิด19 ตามกลุ่มอาการหนัก-เบา แบบละเอียด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ยูเซปพลัส" เช็คเงื่อนไขรักษาโควิด19 ตามกลุ่มอาการสีเขียว เหลือง แดง และตามสิทธิติดตัวมา กลุ่มไหนได้สิทธิรักษายังไงบ้าง ดูรายละเอียดที่นี่

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 มี.ค. 2565 เห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติโควิด-19 "ยูเซปพลัส"  หรือ UCEP Plus โดยให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและแดงยังสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ทุกแห่งจนหายโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนกลุ่มอาการสีเขียวสามารถเข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2565 นั้น 

 

ในส่วนของประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาทหรือสิทธิ สปสช. (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2565 หากตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด คือผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด-19 หากท่านอยู่ในกลุ่มสีเขียว หรือกลุ่มไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย เช่น มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป, ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส, เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง ในกรณีนี้ท่านจะได้รับการรักษาตามแนวทางใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข คือ ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน หรือ เจอ แจก จบ (OP with self isolation) หรืออีกแนวทางหนึ่งคือรักษาที่บ้าน (Home Isolation) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ และให้ไปรับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลตามสิทธิของท่าน ซึ่งประชาชนสิทธิบัตรทองนอกจากหน่วยบริการประจำตามสิทธิของท่านแล้ว ท่านยังสามารถเข้ารักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ โดยไม่ใช้ใบส่งตัว ตามนโยบายยกระดับบัตรทองได้ด้วย (หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น) 

ทั้งนี้ในระหว่างการรักษาตามแนวทาง เจอ แจก จบ หรือการรักษาที่บ้าน หากมีอาการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่กลุ่มสีเหลือง/แดง สถานพยาบาลที่ดูแลท่านจะส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลที่สามารถดูแลท่านได้ต่อไป และสามารถใช้สิทธิ  "ยูเซปพลัส" UCEP Plus ได้ 

 

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านนี้ หลังยกเลิก UCEP โควิดในผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว จะทำให้โรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนที่อยู่นอกเครือข่ายหน่วยบริการของ สปสช. ไม่สามารถเบิกเงินชดเชยการให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวแบบผู้ป่วยนอกและแบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) ได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยบริการเหล่านี้ยังสามารถดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อโดยที่ประชาชนไม่ถูกเรียกเก็บเงิน สปสช.ได้เตรียม 3 แนวทางรองรับ ทั้งการให้สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้านโควิดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, เบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรา 7 ระบบฉุกเฉิน และการออกประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ โดยกำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน ตามนโยบาย เจอ แจก จบ ของกระทรวงสาธารณสุข  
 

เช็คอาการและแนวทางรักษาผู้ติดโควิดแต่ระดับอาการดังนี้ 

 

กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว

 • อาการเบื้องต้น :   เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไป/มีน้ำมูก มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป 
 • แนวทางการรักษา : รักษากับสถานพยาบาลตามสิทธิด้วยแนวทางผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวที่บ้านตามแนวทาง "เจอ แจก จบ" หรือรักษาที่บ้าน Home Isolation  หากมีอากาณเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กลุ่มสีเหลือง/แดง ส่งต่อ รพ. ที่สามารถดูแล ใช้สิทธิ  "ยูเซปพลัส" UCEP Plus


 

กลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง 

 • อาการเบื้องต้น : แน่นหน้าอก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย  ปอดอักเสบ  ไอแล้วเหนื่อย อ่อนเพลีย ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว 
 • เด็กเล็กซึม หายใจลำบาก กินนม/อาหารน้อยลง 
 • กลุ่ม 608 (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจะตัว 7 โรค โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ไตวาย เรื้อรัง  โรคหลอดเลิอกสมอง  โรคอ้วน น้ำหนัก > 90 มะเร็ง เบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ )

 

 

กลุ่มผู้ป่วยสีแดง 

 • อาการเบื้องต้น:  หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย  ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาสะช็อก โคม่า ซึมลง ไม่สูงกว่า 39 องศาต่อเนื่อง ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94 


 

ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง สีแดง เข้าเกณฑ์  "ยูเซปพลัส" UCEP Plus

 • รักษาฟรี รพ.ตามสิทธิรักษา 
 • เข้ารักษาในโรงพยาบาลใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ (รัฐ/เอกชน)ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 • โรงพยาบาลดูแลรักษาจนหายหรือส่งต่อไป โรงพยาบาลอื่นได้หากศักยภาพไม่เพียงพอ หรือส่งต่อให้โรงพยาบาลในเครื่อข่ายที่จัดไว้  

 

 

สิทธิการรักษาตาม"ยูเซปพลัส" UCEP Plus

 

 • การใช้สิทธิรักษาสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) 

นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ(ไม่ใช้ใบส่งตัว) 
หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย รพ.สต.หน่วนบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ ชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น 

 

 • สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ (กรณีอยู่ต่างพื้นที่เข้าโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม) 

 

 

 • สิทธิข้าราชการ   สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง  

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso
 

\"ยูเซปพลัส\" เช็คเงื่อนไขรักษาโควิด19 ตามกลุ่มอาการหนัก-เบา แบบละเอียด

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ