กรมประชาสัมพันธ์ เปิด10 อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุดและแนวโน้มสำหรับการทำงานในยุคนิวนอร์มอลหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19คลีคลาย

 โดยข้อมูลดังกล่าวมาจาก 3 เว็บไซต์จัดหางาน ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่ CobsDB, Jobbkk, Jobtha ที่ได้รวบรวมและคาดการณ์ว่าหลังสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยคลี่คลาย กลุ่มอาชีพที่มีตำแหน่งงานว่างและต้องการแรงงานมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่

1.อาชีพด้านงานขายเช่น พนักงานขายหน้าร้าน, พนักงานขายออนไลน์, เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลสินค้า,งานขายประกัน และ พนักงานขายทางโทรศัพท์

2.ขนส่งและคลังสินค้าเช่น เจ้าหน้าที่จัดเรียงคลังสินค้า, เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า, เจ้าหน้าที่จัดการสต๊อก โดยอาชีพนี้เลือกเข้างานป็นกะได้ และความต้องการอาชีพนี้อยู่ทุกพื้นที่

3.อาชีพด้านไอทีซึ่งปัจจุบันมีความหลากหลาย เช่น โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Web Developer และผู้ดูแลระบบ

4.วิศวกรเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการสูง รองรับการลงทุนของบริษัทต่างประเทศที่มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต การจัดการโรงงาน การดูแลมาตรฐานของโรงงาน รวมถึงการดูแลระบบเครื่องจักร เครื่องกล เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูง

5.ช่างเทคนิคเช่น ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ มีส่วนสำคัญในแรงงานการผลิต ทั้งโรงงาน ออฟฟิศ และหน่วยการผลิต มีความต้องการผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีวะจำนวนมาก

6.เจ้าหน้าที่บัญชีเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในการจัดการ เพื่อรองรับการยื่นภาษีของบริษัท ปิดสรุปงบ เพื่อให้องค์กรนำตัวเลขนี้ไปพัฒนาธุรกิจต่อไป

7.เจ้าหน้าที่การเงินดูแลเรื่องการวางบิล ซื้อขาย ทวงหนี้ วางแผนการชำระหนี้ จัดการหนี้สินของบริษัท ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

8.เจ้าหน้าที่ธุรการและงานจัดซื้อที่คอยดูแลเรื่องการประสานงาน งานเอกสารขององค์กร ยังมีความต้องการอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

9.อาชีพบริการลูกค้า งานต้อนรับ แม้ว่าเทรนด์ธุรกิจจะเปลี่ยนไป แต่องค์กรก็ยังจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือผู้บริโภค เกี่ยวกับบริการหลังการขาย รวมถึงงาน Call Center

10.อาชีพการตลาดและประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยคิดแผนโปรโมชัน ทำงานร่วมกับทีมขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ช่องทางโฆษณาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการผู้บริโภค 

ดูเหมือนว่า 10 อาชีพ ดังกล่าวมีความต้องการในตลาดแรงานในปัจจุบัน หลังโควิด-19 คลีคลาย แต่ในภาพรวมตัวเลขผู้ว่างงานและการเลิกจ้างยังอยู่ในอัตราที่น่าเป็นห่วง  เพราะจากการสำรวจของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือน พ.ค. 2563 พบว่ามีตัวเลขการจ้างานในประเทศไทย 11,391,965 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (พ.ศ.2562) 148,980 คน หรือเฉลี่ยการจ้างงานลดลง 1.29% ต่อปี

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน จัดโครงการจ้างงานระยะสั้นเป็นเวลา 2 เดือนเริ่มเดือนสิงหาคม- กันยายน 2563  จ้าง 230 คนทั่วประเทศ รายได้ 10,500 บาทต่อเดือน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,830,000 บาท

อนึ่งแรงงานที่ได้รับการจ้างในครั้งนี้ เป็นลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากจำนวนลูกจ้าง 919,410 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 31กรกฏาคม 2563 )

....กมลทิพย์  ใบเงิน  เรียบเรียง.....