ความคืบหน้ากรณีองค์กรแพทย์ขอนแก่น และบุคลากรสาธารณสุข สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย(สพศท.)รวมทั้งเครือข่ายประชาชนอีสานรวมการเฉพาะกิจ รวมตัวเรียกร้องธรรมาภิบาลกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)กรณีการโยกย้าย“หมอชาญชัย”นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.โรงพยาบาลศูนย์(รพศ.) ขอนแก่น ออกจากพื้นที่ด้วยข้อกล่าวหา“ฉ้อราษฎร์บังหลวง” จนเกิดประเด็นต่างๆ  ตามด้วยชมรมแท็กซี่สนามบินขอนแก่นออกมาเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ ติดสติกเกอร์ #SAVEธรรมาภิบาล รพ.ขอนแก่น คนดีต้องมีที่ยืน ขอคนดี กลับมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เครือข่ายประชาชนอีสานรวมการเฉพาะกิจเดินทางมายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.)เพื่อขอเข้าพบ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เพื่อทวงถามธรรมาภิบาลในสธ. จากกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง "หมอชาญชัย" และย้ายมาปฏิบัติราชการที่กองบริหารการสาธารณสุข โดย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. เป็นผู้มารับเรื่องแทนนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ “หมอนก” พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ รพศ.ขอนแก่น เปิดใจกับ “คมชัดลึกออนไลน์” ถึงความคืบหน้าของคดี “หมอชาญชัย” นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.โรงพยาบาลศูนย์(รพศ.)ขอนแก่น ว่า วันนี้ (25มิ.ย.2563 ) ครบ 25 วันแล้วหลังหมอชาญชัยถูกคำสั่งย้ายอย่างไม่เป็นธรรม ในฐานะประธานองค์กรแพทย์ รพศ.ขอนแก่น เตรียมขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

 "13.00 น.วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.2563 องค์กรแพทย์ขอนแก่น และบุคลากรสาธารณสุข สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย(สพศท.)รวมทั้งเครือข่ายประชาชนอีสานรวมการเฉพาะกิจ รวมตัวเรียกร้องธรรมาภิบาลกระทรวงสาธารณสุข นัดกันแต่งกายด้วยชุดดำจากนั้นเดินทางไปทำเนียบรัฐบาล เพื่อทวงสัญญา 3 ข้อจากพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังพวกเราได้ยื่นข้อเรียกร้องเมื่อ 2 สัปดาห์" พญ.กนกวรรณ ระบุ

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

พญ.กนกวรรณ ย้ำถึงข้อเรียก 3 ประการว่า ประการที่1.เราเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการย้ายหมอชาญชัย “ผอ.ชาญชัย จันทร์วรขัยกุล” กลับมารพศ.ขอนแก่น เพื่อให้ท่านได้กลับมาทำหน้าที่ตามเดิม ในระหว่างที่กระบวนการสอบสวนดำเนินไป 

“เหตุผล ไม่มีความชอบธรรมในการย้ายตั้งแต่แรก เพราะหมอชาญชัย ไม่ได้ขัดขวางกระบวนการสอบสวนหรือข่มขู่พยานตามที่ถูกกล่าวหาลองคิดดูว่าการย้ายคนที่มีความสามารถเข้าไปแขวนที่กระทรวงสาธารณสุข กับการให้ท่านมาทำงาน แบบไหนประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน”พญ.กนกวรรณ ระบุ

ประการที่2.ขอเรียกร้องตั้งกรรมการสอบสวนที่เป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ หากไม่สามารถหากรรมการที่เป็นกลางได้จริง ขอให้องค์กรอิสระจากภายนอกเข้ามาสอบสวนแทน เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

“เหตุผล เพราะตามกลไกปกติ กรรมการสอบต้องเป็นไปคิวตามหลักธรรมาภิบาลของกองวินัย เหตุใดจึงทำตามกลไกเดิมไม่ได้พวกเราคิดว่าข้อเรียกร้อง 2 ประการนี้มีเหตุผลสมควร และอยู่ในอำนาจที่สามารถปฏิบัติได้ หากผู้ใหญ่มีเมตตาและมีความเที่ยงธรรมพอ จึงเรียนมาด้วยความเคารพ”พญ.กนกวรรณกล่าว

ประการที่3.ความคืบหน้าในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นรูปธรรม

0กมลทิพย์ ใบเงิน0 เรียบเรียง