‘ดับเครื่องชน’ ขอนำเสนอจดหมายจากคุณ ‘วิเชียร’ สระบุรี ซึ่งได้ชมการถ่ายทอดสดการสวนสนามของกองทัพไทยและตำรวจอย่างพร้อมเพรียงเข้มแข็งสง่างาม
   
          ทุกท่านคงได้ชมและเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วประเทศและได้ร่วมชื่นชมอย่างยิ่ง

 

 

          ภาพที่ปรากฏคงประจักษ์สายตาแล้วและอบอุ่นใจได้ว่าแสนยานุภาพของกองทัพไทยไม่เป็นรองใคร
อ๊อด เทอร์โบ



 เรื่อง สวยงามพร้อมเพรียง! กองทัพไทย
 เรียน คุณอ๊อด เทอร์โบ

          วันก่อนผมได้ดูถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ผมขอชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ร่วมในพิธีสวนสนาม สวยสง่างาม สามัคคี พร้อมเพรียง และยิ่งใหญ่ที่สุด แสดงออกถึงความแข็งแกร่งของทหาร ตำรวจของพระราชา แม้แดดจะร้อน สร้างภาพน่าประทับใจออกสู่สายตาชาวโลก ยอดเยี่ยมจริงๆ
   

          นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 ทหาร ตำรวจ ทุกหมู่เหล่ากว่า 4,000 นาย ร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี
  
          ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อ “ธงชัยเฉลิมพล” อันเป็นตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์ไทย แสดงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียง ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ
  
          ความพิเศษของพิธีสวนสนามถวายสัตย์ในปีนี้ คือการสวนสนามแบบ “3 มิติ” ซึ่งจะประกอบด้วยการสวนสนามเดินเท้า การวิ่งสวนสนาม และการสวนสนามโดยขบวนม้า พร้อมด้วยขบวนยานยนต์ล้อและยานยนต์สายพาน รวมถึงหมู่บิน เฮลิคอปเตอร์ และอากาศยานหลายประเภท
  
          การสวนสนามเทิดเกียรติครั้งนี้ถือเป็นการสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในรัชสมัยนี้ โดยเหล่าทัพได้นำยุทโธปกรณ์เกือบทุกแบบที่มีประจำการเข้าร่วม ไม่ต่างจากสวนสนามแสนยานุภาพ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2539 ที่ลานพระราชวังดุสิต ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว
วิเชียร (สระบุรี)



  

 เศรษฐกิจขาลง
 ความปลอดภัยน้อยลง
(จากสวนดุสิตโพล)

          ผมอ่านผลจากการสำรวจของ ‘สวนดุสิตโพล’ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แล้วอยากแจ้งให้ทราบเพื่อรัฐบาลจะได้รับรู้ความเห็นของคนไทยว่าเป็นอย่างไร
  
          เสียงส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.69% ระบุแย่ลง มีข่าวให้เห็นทุกวัน รุนแรงมากขึ้นมาจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ สังคมเสื่อมโทรม คนขาดคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 27.47% เหมือนเดิม เพราะสังคมมีปัญหามานาน แก้ไขได้ยาก ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ทำให้ประชาชนต้องดูแลตัวเอง ร้อยละ 4.84% ระบุดีขึ้น สังคมตื่นตัว ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
  
          ภาครัฐมีมาตรการเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อถามถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้สะท้อนอะไร ร้อยละ 53.87% ระบุเศรษฐกิจตกต่ำ คนหมดหนทาง ต้องต่อสู้ดิ้นรน ยอมกระทำผิด ร้อยละ 24.46% ระบุสภาพสังคมเสื่อมโทรม มีความเหลื่อมล้ำสูง คุณภาพชีวิตแย่ ร้อยละ 21.36% ระบุรัฐบาลยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ประชาชนต้องพึ่งพาตนเอง
  
          ความวิตกกังวล ร้อยละ 42.20% ระบุค่อนข้างวิตกกังวล เพราะกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว สังคมมีภัยรอบด้าน ขณะร้อยละ 40 ระบุวิตกกังวลอย่างมาก เพราะมีข่าวให้เห็นทุกวัน คนจิตใจโหดเหี้ยมมากขึ้น ปืน อาวุธผิดกฎหมายหาซื้อได้ง่าย
  
          เมื่อถามถึงปัญหาที่วิตกกังวลมากที่สุด ร้อยละ 67.59% ระบุโจรผู้ร้าย จี้ปล้น ชิงทรัพย์ ร้อยละ 32.76 ระบุการใช้ความรุนแรง พกอาวุธ ปืน มีด สิ่งผิดกฎหมาย

          ร้อยละ 25.17 ระบุการแพร่ระบาดของยาเสพติด สิ่งที่อยากฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 46.51% ระบุบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสม ร้อยละ 43.41% ระบุตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดทุกจุดให้ใช้งานได้จริง ร้อยละ 20.54% ระบุเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน

          ผมจึงแจ้งมาและอาจจะมีตัวเลขให้ปวดหัวบ้าง แต่ขออนุญาตจากสวนดุสิตโพลนำมาแจ้งให้ทราบเพราะสะท้อนให้เห็นความจริง
สามารถ (กทม.)



รพ.จิตเวชโคราชสร้างศรัทธา
นำร่องให้ปฏิบัติ

          ผมได้รับเอกสารที่ รพ.จิตเวชโคราช ซึ่งส่งมาเป็นข่าวประชาสัมพันธ์และเมื่อพิจารณาแล้วอยากให้เป็นโรงพยาบาลที่อาจจะเป็นต้นแบบสร้างศรัทธาจากประชาชนที่มาใช้บริการ
  
          โดย ‘นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน’ ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชนครราชสีมา แจ้งให้ทราบการให้บริการที่ทันสมัยมีหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์ ณ เวลานี้โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมายและอยากให้ รพ.จิตเวชโคราช เป็นโมเดลการทำงานต่อไป



มาตรการสำคัญในการปฏิบัติ
          มาตรการแรก ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 1 ชุด เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ และจัดทำแผนป้องกันการทุจริต หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ สอดคล้องกับแผนของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและแผนระดับชาติ
  
          มาตรการที่ 2 จัดทำประกาศ รพ.จิตเวช เรื่องมาตรการกลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2543 เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 โดยเจ้าหน้าที่ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมา ทุกคนรวมถึงผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรพ.จิตเวชนครราชสีมา มาแล้วไม่ถึง 2 ปี ต้องไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ    ห้ามเจ้าหน้าที่ให้ของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาท แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ตามปกติหรือประเพณีนิยม และห้ามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการมอบให้ตามปกติหรือประเพณีนิยมแต่มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000 บาทด้วย
  
          มาตรการที่ 3 การออกค่านิยมร่วม เพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการทุกประเภทอย่างเคร่งครัด
  
          มาตการที่ 4 การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นต่างๆ จากประชาชนผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ รพ.จิตเวชนครราชสีมา 8 ช่องทางตามความสะดวก
  
          1.ตู้รับฟังความคิดเห็นทุกเรื่อง และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ติดตั้งที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการและที่หอผู้ป่วยในทุกหอ 2.ตู้จดหมายถึงผู้อำนวยการ ติดตั้งที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ และหอผู้ป่วยในทุกหอ 3.ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4423-3999 ในวันเวลาราชการ 4.ทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ อีเมล : [email protected] 5.เว็บไซต์ : www.jvkorat.go.th 6.เฟซบุ๊ก :www.Facebook.com/jvkorat 7.จดหมายร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งตรงถึงผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชนครราชสีมา เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 และ 8.ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ รพ.จิตเวชนครราชสีมา เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน หรือมีการประพฤติมิชอบ จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
