ไม่ง่ายแล้ว  สำหรับ 4 ส.ส.งูเห่า พรรคอนาคตใหม่   น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8, นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี เขต 2, พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต 1 และ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี เขต 7  ที่ถูกขับออกจากสมาชิกพรรคในการย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ภายใน 30 วันนับแต่มีมติพรรคให้ขับออก เพื่อไม่ให้ตนเองขาดจากสมาชิกภาพ ส.ส.    

          เมื่อถึงขณะนี้ทางพรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ได้ส่งรายงานการประชุมของกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ที่ขับ 4 ส.ส.ให้กับ กกต. โดยอ้างเหตุผลต่างๆนานา ว่า ต้องตรวจสอบรายชื่อ รวมทั้งลายเซ็นต์ผู้เข้าร่วมประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เพราะหากไม่ถูกต้อง มติขับที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นมติที่มิชอบ ไม่สมบูรณ์ ผลก็คือ  ส.ส.  จะไม่ถูกขับออกจากพรรคตามความเห็นของที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. และยังอ้างว่าทางพรรคอนาคตใหม่มีหลายเรื่องที่ต้องทำ ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องนี้  และเป็นหน้าที่ของ 4 ส.ส.ที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการกันเอง ไม่ใช่พรรคอนาคตใหม่ต้องตามไปรับผิดชอบให้

          และปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ทางพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้แจ้งมติพรรคที่ขับออกจาก ส.ส. เป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจ้าตัว ทำให้ ส.ส.ที่ถูกขับออกไม่มีหลักฐานไปยืนยันกับพรรคการเมืองที่ตนประสงค์จะย้ายไปสังกัดว่าถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่แล้ว ทำให้มีปัญหาในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ในขณะที่ระยะเวลา 30 วันเป็นตัวเร่งรัดอยู่ว่าต้องหาพรรคการเมืองสังกัดให้ได้

     นอกจากนี้ยังมีปัญหาตามมาอีกว่า  การที่ ส.ส. ทั้ง 4 คน ย้ายไปอยู่สังกัดพรรคการเมืองอื่น ในสภาวะที่ยังมีปัญหาเช่นนี้ จะทำให้เกิดมีปํญหาอยู่ซ้อนกัน 2 พรรคหรือไม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญทำไม่ได้ โดย ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมืองเดียวและทำให้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. หลุดจากทั้ง 2 พรรค 

      4 ส.ส. จึงตกอยู่ในที่นั่งลำบาก จะอยู่พรรคอนาคตใหม่ต่อไปในทางปฏิบัติก็ทำงานร่วมกันไม่ได้แล้ว  ครั้นจะไปอยู่พรรคใหม่ก็อาจเกิดปัญหาอยู่ซ้อน 2 พรรค  แต่ถ้าหากไม่หาพรรคใหม่อยู่ภายใน 30  วัน ก็ทำให้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส...เท่ากับว่า จะขยับซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง  ก็ดูติดขัดไปเสียหมด

        และเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอีก ต้องมองย้อนไปถึงลำดับเหตุการณ์  คือเริ่มตั้งแต่มีการขับ 4 ส.ส. ออกจากพรรคอนาคตใหม่ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง  

         16 ธันวาคม 2562  ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรคอนาคตใหม่  มีมติ 250 ต่อ 5 เสียงให้ขับ 4 ส.ส. คือ   น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8, นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี เขต 2, พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต 1 และ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี เขต 7 ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่  ฐานที่ไม่ทำตามมติพรรคในการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและมีพฤติกรรมขัดต่ออุดมการณ์พรรค 

       แต่การขับ 4 ส.ส.มีขั้นตอนที่ทางพรรคอนาคตใหม่ต้องดำเนินการต่อ คือ การนำมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. เพื่อพิจารณาและมีมติ                ถัดมาเพียง 1 วัน  17 ธ.ค. 2562   ทางพรรคอนาคตใหม่ได้มีการนำเรื่องนี้ เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.  และที่ประชุมร่วมได้มีมติเอกฉันท์ ให้ขับ 4 ส.ส. ออกจากพรรคอนาคตใหม่ 

      เมื่อ 4 ส.ส. คือ ศรีนวล-จารึก-ฐนภัทร-กวินนาถ  ถูกขับออกจากพรรค ทางรอดที่ไม่ให้ตนเองพ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. ก็คือการหาพรรคใหม่สังกัด ภายใน 30 วันนับแต่ถูกมติพรรคขับออก ซึ่งจะครบกำหนดวันที่  16 ม.ค. 63

     ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 101 (9 )ของรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า หาก ส.ส.คนใดพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคจากมติของพรรค ถ้ามิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วันให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.นับแต่วันที่พ้น 30 วันดังกล่าว 

    ที่ผ่านมาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของ 4  ส.ส. ที่ถูกขับ ไปปรากฏตัวที่พรรคการเมืองที่ตนเองประสงค์จะย้ายไปอยู่ด้วย 

     ‘กวินนาถ ตาคีย์’ -' จารึก ศรีอ่อน' พรรคพลังท้องถิ่นไท 

    ‘ศรีนวล บุญลือ ’ พรรคภูมิใจไทย 

    ' พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา'  พรรคพลังประชารัฐ

       แต่ขณะนี้ 4 ส.ส.  อาจประสบปัญหาที่แตกต่างกันไป 

      โดยในส่วนของกวินนาถ ตาคีย์ ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และ จารึก ศรีอ่อน  ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  แต่พรรคอนาคตใหม่ อ้างว่า กำลังทำการตรวจสอบมติขับ 4 ส.ส. ว่า ครบองค์ประชุมหรือไม่  ซึ่งส่งผลถึงความสมบูรณ์ของมติขับ 4 ส.ส. โดยขณะนี้ทั้งสองคนยังมีชื่อเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่อยู่  แต่ทั้งสองคนไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท ไปแล้ว ซึ่งการมีชื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมืองถึง 2 พรรคการเมือง อาจถูกนายทะเบียนพรรคการเมือง ลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกทั้ง 2 พรรคการเมือง ตามมาตรา 26 วรรคสองของ พรป. พรรคการเมือง  และทำให้ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. 

      ส่วนอีก 2 คนคือ  ศรีนวล บุญลือ และ พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา  ทั้ง 2 คน ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนจะย้ายไปสังกัด ดังนั้นหากพรรคอนาคตใหม่ ใช้เวลาในการตรวจสอบองค์ประชุมพรรคที่มีมติขับ 4 ส.ส. ล่าช้า ก็จะเกิดปัญหากับ ศรีนวล และ  พ.ต.ท.ฐนภัทร ที่หาพรรคสังกัดไม่ทันภายใน 30 วัน นับแต่ถูกขับออกจากสมาชิกพรรค

    ที่ผ่านมา ส.ส. ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ พยายาม“ ดิ้น ” เต็มที่ เพื่อให้ตนเองไม่ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. อย่าง กวินนาถ ก็ทำหนังสือแจ้ง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการเลือกตั้ง ( กกต. ) ว่าตนได้ย้ายไปอยู่พรรคพลังท้องถิ่นไท แล้ว 

   ส่วนศรีนวล บุญลือ  ก็ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนในฐานะส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ กรณีพรรคอนาคตใหม่มีมติให้ขับตน พ้นจากการเป็นส.ส.ของพรรค 

   เพราะว่า กรณีที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นการที่พรรคการเมืองที่ขับสมาชิกออกเอง แต่กลับมาอ้างในภายหลังว่าต้องตรวจสอบก่อนว่ามติขับถูกต้องสมบูรณ์ ครบองค์ประชุมหรือไม่ ,ไม่แจ้งมติพรรคที่ขับออกเป็นทางการ ให้ ส.ส.ที่ถูกขับทราบ โดยให้ทราบเอาจากข่าว.. เหล่านี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่เคยมีบรรทัดฐาน จึงเกิดความอึมครึม ไม่ชัดเจนขึ้นกับสถานสภาพของ 4 ส.ส.ที่ถูกขับ  จะมองว่าพรรคอนาคตใหม่เอาคืน 4 ส.ส. งูเห่าได้หรือไม่และสุดท้ายเรื่องนี้อาจไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ