‘ดับเครื่องชน’ เตือนมาหลายครั้งแล้วว่าให้เตรียมรับมือภัยแล้ง ซึ่งล่าสุดสถานการณ์น่าเป็นห่วงมาก

          ขนาดนายกรัฐมนตรี ‘พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ ยังแสดงความเป็นห่วงเพราะฝนตกน้อยและแม่น้ำหลายสายแห้งขนาดคนเดินข้ามได้

 

 

          บรรดา ส.ส.ที่ลงพื้นที่อย่างที่พิษณุโลกเรียกร้องให้รัฐบาลสนใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด รวมถึงประชาชนในพื้นที่อีกเกือบทั่วประเทศ

          ถึงเวลาแล้วที่ต้องบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ มิฉะนั้นพอฝนตกน้ำท่วมผู้คนเดือดร้อน พอถึงฤดูร้อนก็เกิดภัยแล้งแบบนี้เป็นวงจรของประเทศไทยอย่างไม่รู้จบ

          ณ เวลานี้เราต้องเตรียมรับมือภัยแล้งให้ดีเพราะกำลังจะมาถึงแล้ว และกรมชลประทานแจ้งว่าภัยแล้งปีนี้ พ.ศ. 2563 จะรุนแรงกว่า พ.ศ. 2558

          นายกรัฐมนตรีต้องเป็นหัวหอกสู้และรับมือภัยแล้งที่ต้องทำอย่างเป็นระบบและโดยเร็วที่สุดก่อนจะสายเกินไป
อ๊อด เทอร์โบ



 เรื่อง ครูในปัจจุบัน  
เรียน คุณอ๊อด เทอร์โบ

          เมื่อสิ้นสุดปีใหม่ ก็จะเข้าสู่เดือน “มกราคม” เดือนที่เต็มไปด้วยวันสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะ “วันครู” ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นอีกวันสำคัญของอาชีพครู

          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

          ครู เสมือนวิศวกรในการสร้างคน ให้มีความรู้ มีทักษะ เป็นคนดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ เป็นบุคลากรสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบการศึกษา แต่ปัญหาและคุณภาพของครูยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่สังคมตั้งคำถามมาในทุกยุคสมัย

          ความพยายามในการพัฒนาครูผู้สอนด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตรการสอน และการกระจายสถาบันผลิตครู ถือเป็นความหวังในการยกระดับครูผู้สอนและลดปัญหาด้านการขาดแคลนครูในปัจจุบัน แต่ปัญหาของครูยังคงพบว่ามีหลายปัจจัยบั่นทอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของครู

          ปัญหาการขาดแคลนครู หนึ่งในอุปสรรคของวงการศึกษาไทย การรับรองและออกใบวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเย็น มีครูหลายคนต้องเป็น “ครูเถื่อน” เพราะไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่เพราะใจรัก จึงต้องสวมหน้ากาก ใส่หัวโขน และจิตวิญญาณความเป็นครูลงไป

 


          ปัญหาระบบราชการครู ที่ต้องให้ครูทำผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ได้ค่านั่น ค่านี่ เข้ามาในเงินเดือน พยายามสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู เพราะสวัสดิการต่างๆ ดีกว่า ทำให้ครูหลายคนลืมบทบาท และหน้าที่ความเป็นครูของตนเองไป

          ดังนั้น นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาครูแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหันมาส่งเสริมและยกระดับวิชาชีพครูให้มากยิ่งขึ้น หาแนวทางในการลดภาระครู ส่งเสริมอัตราเงินเดือนเพื่อเป็นแรงจูงใจในการผลิตครูรุ่นใหม่ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

          ขอเป็นกำลังใจผู้ร่วมสายอาชีพครูทุกคนค่ะ เพราะการได้อบรมสั่งนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คือหน้าที่ของเรา ครูของแผ่นดิน
สมศรี (อ่างทอง)


ตอบคุณ ‘สมศรี’ อ่างทอง
          ผมชอบคำขวัญวันครูของนายกรัฐมนตรีอย่างมาก เพราะครูต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเวลานี้โลกหมุนเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากหากครูอยู่นิ่งเฉยจะไม่ทันกับลูกศิษย์

          ปัญหาของครูมีมากมายดังจดหมายของคุณที่บรรยายมาอย่างได้สาระอย่างมาก และเวลานี้ครูไม่ใช่เรือจ้างเหมือนแต่ก่อนและอยากให้ครูมีส่วนร่วมในการสร้างคนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป

          อยากให้รัฐบาลมองเห็นความสำคัญของครูและปรับปรุงคุณภาพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ และผมเห็นด้วยที่ว่าครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
อ๊อด เทอร์โบ



 อย่าให้คนอื่นเดือดร้อน-อันตราย
          จดหมายจากคุณ ‘อัมพร’ เมืองชล ต่อไปนี้ขอนำมาเตือนให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากความประมาท-ความมักง่าย

          ตำรวจทางหลวงต้องเข้มงวดกับรถบรรทุก-รถพ่วงซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งอันตรายโดยเฉพาะจากของที่บรรทุกมา

          เราปล่อยปละละเลยเรื่องนี้มามากแล้วถึงเวลาต้องคุมเข้มตามกฎหมายก่อนผู้ใช้รถ-ใช้ถนนอื่นๆ จะเป็นอันตราย
อ๊อด เทอร์โบ



 เรื่อง เพราะความประมาท 
 เรียน คุณอ๊อด เทอร์โบ

          กรณีรถพ่วงใหญ่เข้าโค้งมอเตอร์เวย์ ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก) ที่กม.64 จากชลบุรี – บางปะอิน เทกระจาดขวดเบียร์แตกกระจายเกลื่อนถนน ทำรถติดยาว เมื่อวันก่อน

          กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์ ถึงความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกคันดังกล่าว มองว่าเกิดจากความประมาท ความมักง่ายผู้ประกอบการ ความละเลยของรัฐ การบรรทุกแบบนี้ต้องตั้งลังขวดที่พาเลทแล้วมีสิ่งห่อหุ้ม แล้วใส่ในตู้คอนเทนเนอร์

          แต่รถบรรทุกคันนี้ไม่มีกระบะหรือคอกกั้น มีแค่ผ้าใบบางๆ คลุม พอถึงทางโค้งบนทางต่างระดับ ลังที่บรรทุกมาเกิดโค่นลงมา ส่งผลให้ลังที่บรรจุขวดเบียร์เปล่าตกลงมากระจายเกลื่อนถนน ทำความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมทาง เดือดร้อนคนเก็บกวาด ต้องรีบทำความสะอาดเพื่อเคลียร์พื้นผิวการจราจร

          เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก เราเคยได้ยินข่าวกันอยู่บ่อยๆ หยุดสักทีเถอะค่ะ ความมักง่ายแบบนี้ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ภายหลัง อย่าให้เพื่อนร่วมทางต้องเดือดร้อนเพราะความมักง่ายของคุณเลย
อัมพร (เมืองชล)
