หากถลำลึกไปติดยาเสพติดแน่นอนว่าจะมีโทษภัยตามมา เป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่น ชุมชนและประเทศชาติ เพิ่มงบประมาณของประเทศในการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลทุ่มงบปราบปรามยาเสพติดกว่า 5,200 ล้านบาทต่อปี แต่ก็ยัง “หยุดไม่อยู่” แนวทางหนึ่งที่ต้องนำมาทบทวนแก้ไข คือการเสนอปรับหลักสูตรบำบัดยาเสพติด “ลูกติดยาพ่อแม่ต้องเข้ารับการอบรมด้วย” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากครอบครัวไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ

 

 

 

 

สังคมว่าไง..ลูกติดยาพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ

 


          เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง จ.ชลบุรี (สมัครใจบำบัด) ว่าตัวเลขผู้ต้องขังในเรือนจำร้อยละ 80 เป็นผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สะท้อนว่าเรายังไม่สามารถหยุดพฤติกรรมเสพยาได้โดยง่าย แม้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะมีหลักสูตรบำบัดผู้เสพยาเสพติด และแผนป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชนหรือหมู่บ้าน ซึ่งได้ผลดีในบางพื้นที่ แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดคือการเก็บรวบรวมสถิติในการวัดผลผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูเพื่อนำไปพัฒนานโยบายและปรับปรุงวิธีปฏิบัติการบำบัดฟื้นฟูให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

 

 

 

สังคมว่าไง..ลูกติดยาพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ

 


          “จากสถิติผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมาเสพซ้ำและติดคุกมีอย่างน้อย 35 เปอร์เซ็นต์ ผมจึงมีแนวคิดว่านอกจากจะนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูแล้ว ควรนำพ่อแม่หรือผู้ปกครองผู้ที่ติดยาเข้าหลักสูตรให้ความรู้ด้วยหรือไม่ เพราะบางครอบครัวพ่อแม่ไม่ได้เอาใจใส่ลูก หรือบางครอบครัวตลอดทั้งปีได้เจอหน้าพูดคุยกับลูกไม่ถึง 2 วัน หากได้พบพูดคุยกันจะทำให้ครอบครัวมีความเข้าใจและห่วงใยกันมากขึ้น ไม่ปล่อยให้ลูกหลานกลับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก จึงอยากให้สังคมร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าจะตอบรับแนวคิดดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร” นายสมศักดิ์ ระบุ


 

 

 

 

สังคมว่าไง..ลูกติดยาพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ

 

 

          รมว.ยุติธรรม อธิบายว่า ผู้ผลิตยาเสพติดมีการพัฒนาสูตรใหม่อยู่ตลอดเวลา เราก็ต้องมีหลักสูตรการบำบัดใหม่ๆ บ้าง ซึ่งรัฐบาลให้งบประมาณในการแก้ปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 5,200 ล้านบาทต่อปี เราก็ต้องใช้งบประมาณต่อสู้กับยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบสมัครใจบำบัดมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงเกือบ 100% เพราะจิตใจมุ่งมั่นที่จะเลิกยา แต่หน่วยงานของชุมชนก็ต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผู้เสพบำบัดฟื้นฟูด้วย
 

 

 

สังคมว่าไง..ลูกติดยาพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ

 

 

          การแก้ไขเด็กติดยาเสพติดสิ่งสำคัญคือต้องการกำลังใจจากผู้ปกครองและครูเป็นอย่างมาก ฉะนั้นผู้ปกครองและครูจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยเด็กให้หายจากการติดยาเสพติด การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว ประกอบกับการให้ความรักความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนบุตรหลานอย่างมีเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นการป้องกันปัญหาการติดยาเสพติดได้..!!