กรณี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จากพรรคภูมิใจไทย   เคยให้สัมภาษณ์ว่า คดีความบุกรุกที่ดิน สปก. ของตน ยุติไปแล้ว ไม่มีเรื่องคั่งค้างอยู่ในศาลแต่อย่างใดนั้น

       จากการไปค้นคำพิพากษาคดีดังกล่าวที่ว่า มีการรุกป่าทำโรงงานแป้งมันที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ต้นเรื่องเป็นอย่างไร

        ความเป็นมาของการรุกที่ปสก.เริ่มจากสำนักงานสปก.ทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด ลงนามโดย นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ เลขาธิการสำนักงานสปก.(ตามเอกสารหมายเลข 1)

                 ทวงถาม คดีเมียรมต.รุกป่า คืนที่ดินให้รัฐหรือยัง  

           ต่อมากรมที่ดิน มีคำสั่งที่ 2224/2548 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีจ.นครราชสีมา แจ้งผลการตรวจสอบหลักฐานการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์จำนวน7แปลง (ตามเอกสารหมายเลข2) ในท้องที่ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ซึ่งข้อเท็จจริงคือไม่มีการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์แต่ปรากฏว่ามีนส.3 และนส.3ก. (ตามเอกสารหมายเลข 2 )

            ทวงถาม คดีเมียรมต.รุกป่า คืนที่ดินให้รัฐหรือยัง

               ทวงถาม คดีเมียรมต.รุกป่า คืนที่ดินให้รัฐหรือยัง  

          ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิ์จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ราชการเสียหายอันเป็นความผิดทางวินัยและอาญา

          แต่โรงงานแป้งมันฯไม่ยอมออกจากที่ดินดังกล่าว ที่ถือว่าเป็นการได้เอกสารสิทธิ์มาโดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นที่ดินของสปก. จนกระทั่ง สปก.ต้องนำเรื่องไปฟ้องศาลขับไล่

       กระทั่งมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ระหว่าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)โจทก์ กับ บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด จำเลยที่1 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล จำเลยที่2 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล จำเลยที่3    ในเรื่อง ขับไล่ ละเมิด เรียกค่าเสียหาย (ตามเอกสารหมายเลข3)

                ทวงถาม คดีเมียรมต.รุกป่า คืนที่ดินให้รัฐหรือยัง

       ต่อมาได้มีคำพิพากษา ตามยอม วันที่29กุมภาพันธ์2551 จำเลยยอมคืนที่ดินให้รัฐและยอมชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมลงนามว่าจะปรับสภาพพื้นดินที่ขุดบ่อให้กลับมาเหมือนเดิม (ตามเอกสารหมายเลข4)

         ทวงถาม คดีเมียรมต.รุกป่า คืนที่ดินให้รัฐหรือยัง

        นี่คือที่มาของ การให้สัมภาษณ์ของ นายวีรศักดิ์ ว่าคดีจบแล้ว ซึ่งนางยลดา คือภรรยาของ นายวีรศักดิ์ รมช.พาณิชย์ จากพรรคภูมิใจไทย

       ในอดีตมีการสู้คดีแล้วแพ้คดี แต่มีหลายรายที่ยังใช้ประโยชน์ในที่ดินสปก.อยู่ ไม่ได้คืนรัฐแต่อย่างใด เพราะหลายรายเป็นผู้มีอิทธิพล เรื่องนี้จึงอยากให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแล สำนักงานปสก. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้วยว่า มีการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่ มีการปรับสภาพที่ดินและย้ายออกจากป่า1,200ไร่แล้วหรือไม่