23 กรกฎาคม 2562 กลายเป็นเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสร้างความตกอกตกใจสำหรับข้าราชการกทม.เมื่อ"จักกพันธุ์ ผิวงาม"รองผู้ว่ากทม.ได้ตัดสินใจยื่นในลาออกต่อพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ ผู้ว่ากทม.เมื่อวันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

 

คมชัดลึกได้ติดตามเรื่องนี้และพบว่า "จักกพันธุ์ ผิวงาม" รองผู้ว่ากทม. ผู้มีหน้าที่ดูแลงานในส่วนของสำนักโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักระบายน้ำที่สำคัญยังรับผิดชอบดูแลในเรื่องการงบประมาณ

 

ด้วยที่ต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการใช้เม็ดเงินโครงการต่าง ๆ อาจทำให้เจ้าตัวมีความเครียดหรือกดดันอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างมากคือ โครงการจ้างเหมาเอกชนโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน โรงงานหนองแขมและโรงงานอ่อนนุช วงเงินโครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการ 13,140 ล้านบาท แม้ว่ากทม.ได้ส่งผลผู้ยื่นซองประมูลให้กรมบัญชีกลางแล้ว แต่ก็มีการร้องเรียนมาตลอดตั้งแต่การร่าง TOR ว่ามีการล็อกสเปกให้กับเอกชนบางราย ตลอดจนคะแนนด้านเทคนิคถึง 90% คะแนน ด้านราคาแค่ 10% เปิดเวลาในการยื่นซองค่อนข้างน้อย  

 

"ข้อพิรุธหลายอย่างที่เอื้อเอกชน การตั้งเงื่อนไขกีดกันบริษัทอื่น ที่สำคัญคือ กทม.ประกาศร่างทีโออาร์ในเว็บกรมบัญชีกลางเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะเพียง 4 วัน ทั้งที่กทม.มีกระบวนการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆอยู่แล้ว จึงไม่น่าเร่งด่วน"  

 

ยิ่งไปกว่านั้น 2 บริษัทประมูลมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนเดียวกัน หนึ่งในบริษัทที่ชนะการประมูลก็เป็นเจ้าเก่าเคยทำโรงงานขยะดังกล่าวกับกทม.อยู่แล้วและดำเนินกิจการเองทั้งหมดโดยรัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและลงทุนได้สัมปทาน 20 ปี ต่อสัญญาได้อีก 5 ปี บวก 5 ปี ใช้รูปแบบ BOT คือ Build Operate Transfer (ก่อสร้าง ดำเนินงาน โอนสิทธิ) โดยจะโอนสิทธิให้กทม.หลังหมดสัมปทาน

 

ที่น่าสงสัยอีกประการคือ"วงเงินงบประมาณโครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 13,140 ล้านบาท"มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพียง 5 คน รับผิดชอบ 2 โครงการ แต่ก็มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบโครงการ ส่งผลให้กรรมการฯที่เป็นข้าราชการ 3 ใน 5 ราย ขอลาออก โดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจอื่น และไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพิจารณาผลการประกวดราคา แต่ในความเป็นจริงคือต้องการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจาก ป.ป.ช. ที่อาจต้องถูกสอบสวนทั้งทางวินัยและอาญา เพราะมีการวิจารณ์โครงการส่อไปในทางไม่ถูกต้อง และผู้บริหารกทม.เองก็เร่งรัดผลการพิจารณา เพื่อขออนุมัติโครงการ 

 

"กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ทำเรื่องอนุมัติลงนามในสัญญาจ้างทั้ง 2 โครงการ ซึ่งผู้ว่าฯ (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.) ได้มอบให้ "จักกพันธุ์ ผิวงาม" รองผู้ว่าฯกทม.) เป็นผู้ลงนามประกาศผู้ชนะประมูล”

 

จากข้อวิจารณ์ความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่เริ่มโครงการและต้องเป็นผู้ลงนามประกาศผู้ชนะประมูล"จักกพันธุ์"จึงตัดสินที่จะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารเมืองใหญ่!!!


 

จักกพันธุ์ไขก็อก http://www.komchadluek.net/news/breaking-news/380661