คอลัมนิสต์

เปิดโครงการสร้างเยาวชนพลเมืองดีผู้นำแก้ภัยชุมชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดโครงการสร้างเยาวชนพลเมืองดี ผู้นำแก้ภัยชุมชน : สายตรวจระวังภัย โดยนพดล ศรีทวีกาศ

               ปัญหาในชุมชนกทม.มีมากมาย เด็กและกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ต้องกลายเป็นเหยื่อของอบายมุขหลากหลายรูปแบบ อดีตพระเอกดัง ทูน หิรัญทรัพย์ มองเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้อาสาก่อตั้งโครงการ YCM หรือโครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม

               "รองอ๊อด" ได้มีโอกาสเข้าไปรู้จักกับโครงการศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคมซึ่งมีอดีตพระเอกดัง ทูน เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับ มูลนิธิเดอะบอสส์ สโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์ ภารกิจหลักคือจัดอบรมเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนจำนวน 3 กลุ่ม 45 คน มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำร่อง เข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 15 วัน ในการทำสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร สื่อวิทยุออนไลน์และการทำอีเว้นท์ จากทีมงานผู้มีประสบการณ์ เพื่อเป็นผู้นำเยาวชนลงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยอนาคตจะขยายไปสู่ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ และระดับอาเซียน เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีระบบ แนวคิดที่ถูกต้อง"

               นายทูน กล่าวว่า สังคมไทยมีทั้งดี ไม่ดี จึงได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อแก้ปัญหารากหญ้า โดยเล็งเห็นเยาวชนที่จะเป็นแรงผลักดันให้สังคมมีคุณภาพได้ จัดให้มีการอบรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ และมีความคิดเป็นผู้นำ คิดนอกกรอบอย่างมีคุณธรรม โดยให้เยาวชนนำแนวความคิดสิ่งเหล่านี้ไปแนะนำให้เพื่อนๆ และชุมชนได้รับรู้ โดยการใช้สื่อต่างๆ มาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ความคิดและเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการลงพื้นที่ชุมชนของตนเองเพื่อนำเสนอสะท้อนปัญหาเช่นเรื่องภัยสังคม โดยอนาคตจะดึงเยาวชนจาก 9 ประเทศมาเป็นแนวร่วมและจะเชิญนักแสดงมาเป็นทูตเยาวชนตามเขตนั้นๆ

               โครงการนี้ "รองอ๊อด" ได้พูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาหลายๆ คน ส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาให้ชุมชน โดยนายพีรพล บุกโหมด นายกองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร กล่าวว่า เข้าร่วมเพราะเห็นว่าโครงการดีจะได้ร่วมแก้ปัญหาของชุมชนในกทม.ที่มีปัญหาต่างๆ ยอมรับว่าทุกวันนี้มีปัญหารุนแรงน่าหนักใจในหมู่วัยรุ่น โตแต่อายุ แต่ความคิดไม่โต ชุมชนหลายๆ ชุมชนมีอบายมุขที่ต้องการการแก้ไข

               โครงการ YCM หรือโครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม ถือเป็นโครงการที่ดีมีการอบรมเด็กนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ มีความคิดเป็นผู้นำเพื่อที่จะเป็นกุญแจหลักและผลักดันให้เริ่มต้นแก้ปัญหาที่ต้นตอ โดยเริ่มที่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีสร้างสรรค์สังคมต่อไป

................................

(หมายเหตุ : เปิดโครงการสร้างเยาวชนพลเมืองดี ผู้นำแก้ภัยชุมชน  : สายตรวจระวังภัย โดยนพดล ศรีทวีกาศ)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด