13 มกราคม 2564 เพจ "โบราณนานมา" ได้โพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรักษาพระอาการประชวรหลังทรงล้มขณะออกกำลังพระวรกายช่วงเช้าเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งสองข้าง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร