วันนี้ (25 พ.ย. 63) เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย นายกอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

จากนั้นเสด็จขึ้นสู่หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ภปร. ประทับพระราชอาสน์ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดี สรรเสริญพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดพระวิสูตร นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดี

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงกราบประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม หัวหน้านักเรียนนำบูชาพระรัตนตรัย และสวดวชิราวุธานุสฺสรณคาถาของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

     'ในหลวง-พระราชินี' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่งจบ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์

ผู้บังคับการกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนร้องเพลง O KING OUR HELP แล้วส่งเสด็จเข้าห้องสดับปกรณ์

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสดัปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดัปกรณ์ จำนวน 51 รูป พระสงฆ์สดัปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

เสด็จออกจากห้องสดัปกรณ์ แล้วเข้าไปยังห้องพิธี ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย  กราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนร้องเพลง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 เราเด็กในหลวง และคำถวายปฏิญญา

เมื่อนักเรียนร้องเพลง และคำถวายปฏิญญาแล้ว ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วงจุลดุริยางค์บรรเลง เพลงสรรเสริญพระบารมี บทพระสุบินและปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืน ทรงกราบ เสด็จฯไปยังห้องประทับรับรอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังทางลงด้านหน้าหอประชุม ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง เสด็พระราชดำเนิน ออกจากวชิราวุธวิทยาลัยไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศหน้าหอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย มีศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียนเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก พร้อมใจกันโบกธงพระปรมาภิไธย ธงพระนามาภิไธยและเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างกึกก้อง อีกทั้งยังทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย พระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆ รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย

เวลาต่อมา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  สวนลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

ครั้นเสด็จฯ ถึง ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ฯ ทรงกราบ แล้วเสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสรณ์ ฯ

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

ภายหลังเสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่​หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงเดินโบกพระหัตถ์​ แย้มพระสรวล ทักทายและมีพระราชปฏิสันถาร​กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" "ในหลวงสู้ๆ" และ "อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี" กึกก้อง

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 20.38 น.