24 พ.ย.63  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีฉลูวัว” พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ แก่พสกนิกรชาวไทย
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นภาพฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีฉลูวัว” รูปวัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ข้างๆ มีขวดนมสดสีขาว พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” และพระราชทานพรปีใหม่ ความว่า

“ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต
มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย
คนยังอยู่จนยากลำบากกาย
ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี

ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา
มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี
สุขภาพของเด็กเติบโตดี
ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง”

สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔

                           ปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ ๒๕๖๔

                           ปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ ๒๕๖๔