เมื่อเวลา 07.22 น.วันที่ 30 ส.ค.2563   ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา  ว่า  ในช่วงเวลาดังกล่าวที่ จ.เลย   สามารถวัดการสั้นสะเทือนของแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.เมืองเลย จ.เลย จากการตรวจละติจูดได้ที่ 17.6 ลองกิจูด  101.72  จึงมีศูนย์กลางที่บ้านท่าบุ่ง หมู่ 4  ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย เปรียบเทียบความรุนแรงอยู่ที่ระดับเบาหรือเล็กน้อย ผลกระทบคือ  เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้งรู้สึกถึงอาการวิงเวียนศีรษะ       

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากสถานีอุตุนิยมวิทยาเลยว่า  แผ่นดินไหว จ.เลย  มีศูนย์กลางวัดได้ปี 2558 จนถึงปัจจุบันแล้ว 6 ครั้ง แต่มีขนาดเล็กน้อย  สูงสุดคือขนาด 3.8  เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2562 และเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2563  วัดได้ขนาด 3.9   มีศูนย์กลาง ที่ อ.เมืองเลย 2 ครั้ง  ที่ผ่านมามีศูนย์กลางที่ อ.วังสะพุง 2 ครั้งและ อ.เมืองเลย 4 ครั้ง   ซึ่งครั้งนี้เช่นเดียวกันกับครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2563 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯแจ้งมาว่า เกิดจาการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนเลยในรูปแบบการเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวา    ต่อยาวเข้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวประมาณ 100 กม.ขนานกับรอยเลื่อนเพชรบูรณ์  ประชาชนในหลายตำบลของ อ.เมืองเลย จ.เลย  รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน 

ทั้งนี้  กรมทรัพยากรธรณี  ได้เข้าทำการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย  และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย  และกรมทรัพยากรธรณีมีแผนทำการสำรวจศึกษาชั้นรายละเอียดของรอยเลื่อนเลย ในปีงบประมาณ 2565 ด้วย

บุญชู  ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย