วันที่ 6 ก.ค. 2563​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร

ในหลวง-ราชินี เสด็จทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน"พระแก้วมรกต" (ชมภาพชุด)

ในหลวง-ราชินี เสด็จทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน"พระแก้วมรกต" (ชมภาพชุด)

ในหลวง-ราชินี เสด็จทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน"พระแก้วมรกต" (ชมภาพชุด)

ในหลวง-ราชินี เสด็จทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน"พระแก้วมรกต" (ชมภาพชุด)

ในหลวง-ราชินี เสด็จทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน"พระแก้วมรกต" (ชมภาพชุด)