สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน "ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19" แก่โรงพยาบาล 16 แห่ง จำนวนรวม 23 ตู้

 

 

 

                   โดยในวันที่ 25 เมษายน 2563 ตู้อะคริลิคสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์ หรือ "ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19" พระราชทาน ได้เดินทางถึงโรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลกระบี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนส่งมอบ

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน "ตู้ความดันลบ" ให้ 16 รพ. สู้โควิด

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน "ตู้ความดันลบ" ให้ 16 รพ. สู้โควิด

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน "ตู้ความดันลบ" ให้ 16 รพ. สู้โควิด

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน "ตู้ความดันลบ" ให้ 16 รพ. สู้โควิด