สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)" จัดซื้อ "หุ่นยนต์ปิ่นโต" และ "กระจก - ระบบสื่อสารทางไกล" เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง ในต่างจังหวัด

 

 

 

                   โดยหุ่นยนต์ทั้งสองชนิดนี้ เป็นนวัตกรรมและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย ใช้งานง่ายและช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินจัดซื้อหุ่นยนต์ มอบแก่ รพ. 73 แห่ง

 

 

                   โดยในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับมอบ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก - ระบบสื่อสารทางไกล” จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลทั้ง 73 แห่ง ต่อไป

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินจัดซื้อหุ่นยนต์ มอบแก่ รพ. 73 แห่ง

 

 

                   โอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนชุดตรวจโควิดเพื่อช่วยควบคุมการระบาด หรือ Test Kit จำนวน 5,000 ชุด แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการต่อไปด้วย

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินจัดซื้อหุ่นยนต์ มอบแก่ รพ. 73 แห่ง