คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวในพระราชสำนัก

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงติดตามงานจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทร์

5 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:40 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์,อุโบสถวัดจันทร์,อปัญญา วิจินธนสาร,รศวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์,จิตรกรรมฝาผนัง
ข่าวในพระราชสำนัก

Shares :
เปิดอ่าน 269 ครั้ง

การดำเนินงานเขียนภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถแห่งนี้ เป็นหนึ่งโครงการในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


          ด้วยพระปณิธานอันแรงกล้าในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), รศ.วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ พร้อมคณะ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันก่อน 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

          ทั้งนี้ การดำเนินงานเขียนภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดจันทร์นี้ เป็นหนึ่งโครงการในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ พรชัย ใจมา, อานันท์ ราชวังอินทร์, รศ.ลิปิกร มาแก้ว, ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ และ อ.เนติ พิเคราะห์

         สำหรับภาพจิตรกรรมที่ศิลปินวาดเสร็จและพร้อมติดตั้งบริเวณผนังด้านหลังพระประธานภายในอุโบสถ ได้แก่ “ภาพพระพุทธประวัติตอนประสูติ” ผลงานของ อ.เนติ พิเคราะห์“ภาพพระพุทธประวัติตอนตรัสรู้” ผลงานของ รศ.ลิปิกร มาแก้ว และ “ภาพพระพุทธประวัติตอนปรินิพาน” ผลงานของ ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ ส่วนผนังอุโบสถด้านที่เหลือนั้นเป็นภาพจิตรกรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดจันทร์ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เขียนโดย อานันต์ ราชวังอินทร์ และภาพจิตรกรรมเรื่อง ทศชาติชาดก เขียนโดย พรชัย ใจมา ซึ่งเมื่อเขียนภาพเสร็จแล้วจะได้ติดตั้งบนผนังอุโบสถในลำดับต่อไป

“ก้อง” ปิยะ

“จอย” รินลณี

“ริว” วชิรวิชญ์

“ท็อป” ดารณีนุช

          การนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ยังประทานพระวโรกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญเขียนภาพจิตรกรรมลายคำพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ จำนวน 28 ภาพ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งทรงร่วมกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน “ลายคำล้านนากับชุมชน ภาพพระพุทธเจ้า 28 พระองค์” โดยมีผู้จัด-นักแสดงอารมณ์ดี “ก้อง” ปิยะ เศวตพิกุล และนักแสดงใจบุญ อาทิ “จอย” รินลณี ศรีเพ็ญ, “ริว” วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์, “ท็อป” ดารณีนุช ปสุตนาวิน ร่วมลงทองบนภาพจิตรกรรมลายคำพระพุทธเจ้า และได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าปกาเกอะญอ ชมการแสดงในชุดพื้นถิ่นของชนเผ่า พร้อมร่วมกิจกรรมกับชาวชนเผ่าอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งการร่วมทำบุญเขียนภาพจิตรกรรมที่จะติดตั้งบนฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ในครั้งนี้เพื่อบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นประเพณีท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

          สำหรับ วัดจันทร์ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเขตขุนแจ่ม ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมานานกว่า 30 ปี โดยในปี 2522 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้จากการทอผ้าจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านในตำบลบ้านจันทร์ ปัจจุบันวัดจันทร์เป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ มีหน้าที่ดูแลพระธรรมจาริกและอาศรมต่างๆ ในเขตอำเภอแม่แจ่มตอนบน รวมทั้งสิ้น 27 อาศรม มี พระครูจันทรกิจจารักษ์ เป็นเจ้าอาวาส5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ