เมื่อเวลา 13.53 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำกลางสงขลาและทัณฑสถานหญิงสงขลา ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกต์ รองผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช , นายสันติ สงห้อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครศรีรรมราช, พล.ต.ธิราแดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41, พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช, ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม, นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์, พ.ต.ท.วรชัย อารักษ์รัฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

กรมหลวงราชสาริณีฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 'ราชทัณฑ์ปันสุข'

 

          เมื่อเสด็จถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา และผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา

 

กรมหลวงราชสาริณีฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 'ราชทัณฑ์ปันสุข'

 

           จากนั้นพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา พร้อมกันนี้ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินตั้งต้นในการสร้างสถานพยาบาลในเรือนจำกลางปัตตานี ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพระราชทานหนังสือเพื่อใส่ในมุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ปันสุข แก่หัวหน้าแดนพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช หัวหน้าแดนพยาบาลเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี หัวหน้าแดนพยาบาลเรือนจำกลางสงขลา และหัวหน้าแดนพยาบาลทัณฑสถานหญิงสงขลา จากนั้นพระราชทานวีดิทัศน์แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสจร.) 4 เรือนจำ และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการ จำนวน 123 ราย ตามลำดับ
 

         กรมหลวงราชสาริณีฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 'ราชทัณฑ์ปันสุข'

 

           ต่อจากนั้น เสด็จไปยังแดนพยาบาล ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย "มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข" และทอดพระเนตรภายใน "มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข" เสด็จไปยังสถานพยาบาล พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย จำนวน 10 ราย โอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตของ อสรจ. ชาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วย จากนั้นเสด็จออกจากสถานพยาบาล ไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ นิทรรศการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของ 4 เรือนจำ 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสงขลา

 

กรมหลวงราชสาริณีฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 'ราชทัณฑ์ปันสุข'

 

           จากนั้นเสด็จไปยังสถานพยาบาลในแดนหญิง ทอดพระเนตรการสาธิตของ อสรจ.หญิง ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ทอดพระเนตรภายในมุมสุขภาพราชทัณฑ์ ปันสุข และพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วย จำนวน 3 ราย โอกาสนี้ เสด็จฯไปยังห้องแม่และเด็ก พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 3 ราย เด็กติดผู้ต้องขัง จำนวน 4 ราย และทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิง รวม 2 ชุดได้แก่ การแสดงฟ้อนร่วมสมัย ชุด พระรถเมรี และ จินนี่โชว์

 

กรมหลวงราชสาริณีฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 'ราชทัณฑ์ปันสุข'

 

          การนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ต้องขังหญิงความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระราชินี ทรงฝากความห่วงใยมายังทุกท่าน ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดี” นอกจากนี้ทรงรับสั่งถามผู้ต้องขังหญิงว่าการแสดงสวยมั้ย พร้อมกันทรงชื่นชมผู้แสดงทั้งสองชุดว่า สวย เอวดี ซ้อมกันนานมั้ย ยังความปลาบปลื้มแก่ผู้ต้องขังหญิงอย่างเป็นอย่างยิ่ง ต่อพระกรุณาธิคุณ ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังห้องประทับรับรอง ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม สมควรแก่เวลา เสด็จกลับ

 

กรมหลวงราชสาริณีฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 'ราชทัณฑ์ปันสุข'