คมชัดลึกออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทฯลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ

1 มกราคม 2563 - 18:07 น.
ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาท,ลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
ข่าวในพระราชสำนัก

Shares :
เปิดอ่าน 1,606 ครั้ง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทฯ สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของ ความดีความเจริญทุกอย่าง  


       เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2563 นี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทฯ สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

     วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2508 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2509 จนถึงปี พ.ศ. 2562

      และในปี 2563นี้   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทฯ สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563  โดยมีใจความว่า 

     ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของ

     ความดีความเจริญทุกอย่าง  เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรม

     ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้น

     เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญ

       ให้แก่ตนและแก่ส่วนรวม


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended