วันที่ 28 ธันวาคม 2562  -  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 

 

 

            อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เดิมชื่อ "สิน" เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาชาญ กอบกู้ชาติ ประกาศตัวเป็นเอกราชเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 ประกาศให้กรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง และเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ของราชอาณาจักรธนบุรี  พระองค์สวรรคตด้วยพระชนมายุเพียง 48 พรรษา

 

ร.10 ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

 

ร.10 ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช           

             รัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคม เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"   ด้วยพลังศรัทธาของประชาชนชาวไทย ในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามได้บริจาคเงินร่วมกันสร้าง "พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช " ประดิษฐานเอาไว้ที่ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ประติมากรจากเมืองฟลอเรนซ์ เป็นผู้ออกแบบ

 

ร.10 ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

 

ร.10 ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

ร.10 ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

            ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri) #NationPhoto #วางพานพุ่มดอกไม้ #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #พระบรมราชินี #วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช #พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช