เมื่อเวลา 17.29 น. วันที่ 8 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

    ในหลวง พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ เปรม

       การนี้เสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรอรับเสด็จบนพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ที่หน้าอาสน์สงฆ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับพระเก้าอี้

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นเมรุ ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างโกศ ทรงยืนเมื่อกองเกียรติยศเป่าแตรงอน

ในหลวง พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ เปรม
          เมื่อจบแตรงอนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหยิบเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟที่ชนวนตำรวจวังชูถวาย พระราชทานเพลิง ทรงยืนเมื่อกองเกียรติยศเป่าแตรเคารพ จากนั้นเสด็จลงจากเมรุ ไปประทับพระราชอาสน์ที่มุขหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทายาทเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จขึ้นเมรุ ทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ เสด็จลงจากเมรุ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับพระเก้าอี้

ในหลวง พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ เปรม

      สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ และเสด็จฯกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
       การนี้ ภายหลังจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จกลับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเปรม ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ที่หน้าเมรุหลวงพลับพลาอิศริยาภรณ์

        ทั้งนี้ มีบุคคลสำคัญมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เช่น  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร), พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะองคมนตรี, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมภริยา และคณะรัฐมนตรี, นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา, นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ผู้นำเหล่าทัพ

ในหลวง พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ เปรม

       นอกจากนี้ มีประชาชนพร้อมใจใส่ชุดสีดำไว้ทุกข์หลั่งไหลมา วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อแสดงความอาลัยแก่ พล.อ. เปรม เป็นครั้งสุดท้าย โดยเจ้าหน้าที่จัดจุดคัดกรองประชาชน นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์เข้างาน โดยในส่วนประชาชนทั่วไป รับดอกไม้จันทน์วางที่พานตั้ง เบื้องหน้าหน้าภาพ พล.อ. เปรม บริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

      สำหรับภายในงานมีการมอบของที่ระลึกแก่แขกผู้มีเกียรติ เป็นซองจดหมายสีน้ำตาล ระบุข้อความว่า บัตรรับหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ภายในมี 3 ซองย่อย ได้แก่ 1.บัตรรับหนังสือพระราชทาน พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม มีกำหนดรับหนังสือวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 25 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานองคมนตรี 2.บัตรรับหนังสือของรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ชื่อจารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอกเปรม มีกำหนดรับหนังสือระหว่างวันที่ 13 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ 3.บัตรรับหนังสือที่ระลึกของมูลนิธิรัฐบุรุษ และเหรียญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน มีกำหนดรับหนังสือและเหรียญวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ