วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงถวายผ้ากฐินวัดศรีเกษตราราม ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช ทรงถวายผ้ากฐิน วัดศรีเกษตรารา

 


วัดศรีเกษตรารามก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2484 เดิมทีตั้งอยู่ที่ เลขที่ 27/1 บ้านปากนาสวน หมู่ที่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 9 ไร่ แต่ในเวลาต่อมา เมื่อมีโครงการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ขึ้น พื้นที่ดังกล่าวจึงถูกเวนคืน วัดศรีเกษตรารามต้องย้ายมาตั้งอยู่ที่เลขที่ 999 หมู่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 ธันวามคม พ.ศ. 2528 เนื้อที่ 72 ไร่ ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านของประชาชนในตำบลนาสวน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “ศรีเกษตราราม”


 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช ทรงถวายผ้ากฐิน วัดศรีเกษตรารา

 


ภายหลังการย้ายสถานที่ตั้ง ชาวบ้านในพื้นที่จึงร่วมมือกันเคลื่อนย้ายอุโบสถไม้โบราณที่อายุถึง 200 ปี ไปยังสถานที่ตั้งวัดศรีเกษตรารามในปัจจุบัน โดยวัดศรีเกษตรารามได้ทำหน้าที่เสมือนศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่นั้นมา


 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช ทรงถวายผ้ากฐิน วัดศรีเกษตรารา

 


ด้วยสภาพพระอุโบสถโบราณที่ทรุดโทรม ในปีพุทธศักราช 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเล็งเห็นความสำคัญของวัดศรีเกษตรารามที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ จึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ฯ และทรงมอบหมายให้สำนักโครงการส่วนพระองค์ฯ ดำเนินโครงการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถไม้ร่วมกับวัดและชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมทั้งพระราชทานพระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในโบสถ์หลังนี้

 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช ทรงถวายผ้ากฐิน วัดศรีเกษตรารา

 


 
ทั้งนี้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมทุนทรัพย์เพิ่มเติมสำหรับการบูรณะอุโบสถโบราณและเป็นทุนสำหรับการกิจทางพระพุทธศาสนาของวัดศรีเกษตรารามต่อไป

 

 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช ทรงถวายผ้ากฐิน วัดศรีเกษตรารา

 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช ทรงถวายผ้ากฐิน วัดศรีเกษตรารา

 

 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช ทรงถวายผ้ากฐิน วัดศรีเกษตรารา