เมื่อเวลา 15.16 น. วันที่ 24 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เนื่องใน “วันมหิดล” 

   

      โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช, พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

    เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระปรมราชชนก ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันบีหลวง ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ 

    จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 บี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี่พันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์

   

    โอกาสนี้ รศ.นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศ.พญ.สุวรณี สุรศรณีวงศ์ รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ ศิริราช ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มที่ระลึกแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน, ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์ แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ที่ระลึก และของที่ระลึก จำนวนรวม 100 ราย  

       ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่ที่ระลึก และของที่ระลึกตามลำดับ (โล่ที่ระลึก จำนวน 50 ราย ของที่ระลึก จำนวน 50 ราย)

    จากนั้นเสด็จฯ ออกจากศาลาศิริราช 100 ปี ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง แล้วเสด็จ ฯ ออกจากโรงพยาบาลศิริราช กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต