เวลา 15.48 น. วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 50 วันพระราชทานศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พุทธศักราช 2562

         เมื่อเสด็จขึ้นพระที่นั่งทรงธรรม ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาที่หน้าโกศศพ ชาวพนักงานประโคมแตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ แล้ว ทรงจุดธูปเทียเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ แล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์บังสุกุล แล้วถวายอดิเรก 

         เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ 4 รูปสวดธรรมคาถา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นบังสุกุล ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จพระราชดำเนิน