6 พ.ค.62-ที่ท้องสนามหลวง สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการแสดงบังคับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ ประกอบแสงสีเสียง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยแบ่งการขึ้นบินเป็น 2 ชุด ชุดใหญ่ จำนวน 167 ลำ และชุดเล็ก จำนวน 68 ลำ สลับกันขึ้นบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบแปรอักษร เป็นรูปร่างต่าง ๆ จำนวน 10แบบ เริ่มจาก รูปแผนที่ประเทศไทย
, รูปธงชาติไทย ,อักษรคำว่า “ราชวงศ์จักรี” ,เลข 10 ไทย",พระปรมาภิไธยย่อ วปร ,รูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ,อักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ” ,รูปแผนที่ประเทศไทย ,รูปช้าง และรูปดอกราชพฤกษ์ เป็นเวลาประมาณ 15นาที ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)  NationPhoto