พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก่อนที่จะเคลื่อนขบวนกลับเข้าพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้การจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบสานมานานใน "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" พุทธศักราช 2562 (เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ - ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri) /  วรวิทย์ พุ่มพวง (Vorawit Pumpuang)
#NationPhoto #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ #พยุหยาตราสถลมารค#เสด็จเลียบพระนคร