เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 22 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และ แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล โดยมี สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

         การนี้ พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเข้าไปยังพระอุโบสถ เพื่อร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 10 รูป ซึ่งในขณะนั้น โหรหลวงบูชาพระเกตุ ที่มุมกำแพงแก้วพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชกาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์ ประทับพระเก้าอี้ ทรงศีล เจ้าหน้าที่กรมศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่ง จากนั้น เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญครอบพระกริ่งแด่ประธานสงฆ์ และเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ 10 รูป พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ จากนั้นผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเสด็จกลับ

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศโดยรอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ช่วงที่มีการประกอบพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงาน

         โดยหนึ่งในนั้น นางกรภัทร วรเดชกิจธนา อายุ 67 ปี กล่าวว่า อยากมาร่วมพระราชพิธีประวัติศาสตร์สักครั้งหนึ่งในชีวิต อยากมาเห็นกับตาจะได้นำไปบอกเล่าให้ลูกหลานฟัง และจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ตอนนี้เป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจด้วย ที่ผ่านมาได้ติดตามพระราชพิธีตลอด โดยเฉพาะพิธีเสกน้ำอภิเษกที่วัดสุทัศนฯ รู้สึกประทับใจ

         “สมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระเมตตามาก พวกเราถวายงานพระองค์ท่านเราสัมผัสได้ ทรงรักประชาชน ทำให้เราภูมิใจที่ได้ทำงานนี้ แต่ละคนที่มาทำงานไม่รู้จักกันมาก่อน แต่ทุกคนสมัครสมานสามัคคี มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน วันงานพระราชพิธีวันที่ 4-6 พ.ค.นี้พวกเราจะอยู่ในงานบริการสนับสนุนเรื่องน้ำและอาหารตามเต้นท์จุดต่างๆ ตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานนี้ อยากให้ประชาชนมาร่วมงานประวัติศาสตร์ครั้งนี้กันมากๆ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติ” นางกรภัทร กล่าว
         ทั้งนี้ ในวันที่ 23 เมษายนนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และ แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง (เวลาฤกษ์ 08.19-11.35 น.) โดยจะถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกช่อง