royal coronation
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน

วันที่ 24 กันยายน 2561 - 16:35 น.
วันมหิดล,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก,ศิริราช,พวงมาลา
Shares :
เปิดอ่าน 4,273 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล"

          เวลา 15.17 น. วันที่ 24 ก.ย. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ รพ.ศิริราช

          เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลศิริราช ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางพวงมาลัย และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสน์

          ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ทรงพระผนวช) ต่อมา ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก ตามลำดับ                  

          ทั้งนี้ วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่ง สมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล กองทัพเรือ การประมง การสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้

          เพื่อเจริญรอยตามพระบาทแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเผยแพร่พระราชประวัติพระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงาน “วันมหิดล” ในวันคล้ายวันสวรรคต 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจร่วมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อยออกรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก, จัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอด

          “วันมหิดล” ไม่เป็นเพียงวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ยังถือเป็นสิ่งที่ชาวศิริราชภาคภูมิใจและสามารถตอบประชาชนได้อย่างโปร่งใสว่า “เราไม่เคยทอดทิ้งผู้ป่วย และยังคงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกในการช่วยผู้ป่วย โดยไม่เลือกยากดี มีจน” เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ขอรับบริจาค ศิริราชมีเงื่อนไขชัดเจนอยู่แล้วว่า นำมาใช้เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสจริงๆ

          จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยการเป็น “ผู้ให้” แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช บริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช หรือ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซนบี (ทุกวัน) หรือ บริจาคผ่านธนาคารชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง, กรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า, กสิกรไทย สาขาศิริราช, กรุงเทพ สาขาศิริราช, กรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์, ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช, ทหารไทย สาขาศิริราช, ออมสิน สาขาศิริราช และธนชาต สาขาศิริราช หรือบริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก

          สำหรับบรรยากาศภายในโรงพยาบาลศิริราช บริเวณโดยรอบหน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร และบริเวณทางเดินตึกสยามมินทร์ ประชาชนเนืองแน่นใส่เสื้อเหลืองมาเฝ้าชื่นชมพระบารมีและพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญเสียงกึกก้อง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่าน ในการนี้ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน สร้างความปลื้มปีติแก่ประชาชนเป็นล้นพ้

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ