สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระอักษรถวายความอาลัย พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 12-17 มิ.ย.2549 เพื่อทรงเข้าร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบ 60 ปี และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เชียงใหม่ เป็นการส่วนพระองค์

    และเวลา 10.45น. นาง กูลมีรา อิซิบาเยวา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน เดินทางมาลงนามถวายอาลัย ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง