ข่าว

เช็กที่นี่ ร้องเรียน "กรมแรงงาน" หากถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ หรือหักเงิน ม.33

เช็กที่นี่ ร้องเรียน "กรมแรงงาน" หากถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ หรือหักเงิน ม.33
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กที่นี่ ร้องเรียน "กรมแรงงาน" หากถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ หรือหักเงิน ม.33

จากกรณีที่มีการวิพากวิจารณ์ถึงสถานประกอบการรายหนึ่ง ซึ่งได้มีการระบุว่า จะทำการหักเงินเดือนจากลูกจ้าง จำนวน 2,500 บาท สาเหตุเพราะลูกจ่างได้รับเงินเยี่ยวยาจากรัฐบาล ตามที่คณะรัฐมนตรี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาทนั้น

 

เช็กที่นี่ ร้องเรียน "กรมแรงงาน" หากถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ หรือหักเงิน ม.33

 

   

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า หากลูกจ้างรายใด ที่ถูกนายจ้าง หรือสถานประกอลการเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกหักเงินเดือน จากเงินเยียวยาของรัฐบาล

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สำหรับ 9 กลุ่มกิจการ เฉพาะจังหวัดที่กำหนด โดยลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินเยียวยา จำนวน 2,500 บาทนั้น และหากลูกจ้างถูกนายจ้างหักเงินจำนวนดังกล่าว ออกจากเงินเดือน สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย ลูกจ้างที่อาจไม่ได้รับสิทธิตามวัตถุประสงค์ ที่ทางภาครัฐฯ ต้องการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และหากการกระทำดังกล่าวของนายจ้าง ถือเป็นการละเมิดสิทธิ ที่ลูกจ้างพึงได้รับ จึงสั่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการตามข้อกฏหมาย

 

อย่างไรก็ตาม เงินเยียวยาที่รัฐบาลจ่ายให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 คนละ 2,500 บาท เป็นเงินเยียวยาที่รัฐบาลจ่ายให้แก่ลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้าง ส่วนเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละเดือน เป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่าย เป็นค่าตอบแทนการทำงานให้กับลูกจ้าง ดังนั้น นายจ้างไม่สามารถนำเงินเยียวยา ตามมาตรา 33 ที่ลูกจ้างได้รับ มาหักจากค่าจ้างได้ ดังนั้น จึงขอเตือนนายจ้าง ที่คิดจะหักค่าจ้าง ไม่ว่าลูกจ้างจะยินยอมหรือไม่ หากฝ่าฝืนมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง