ข่าว

ไทม์ไลน์จ่ายเงิน ประกันสังคม ม.40 เช็คสิทธิ www.sso.go.th ม.33 รอรับได้เลย

ไทม์ไลน์จ่ายเงิน ประกันสังคม ม.40 เช็คสิทธิ www.sso.go.th ม.33 รอรับได้เลย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิ www.sso.go.th มาตรา 33 รอรับเงินได้เลย มาตรา 40 อัปเดต ล่าสุดไทม์ไลน์จ่ายเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท ผ่านพร้อมเพย์ไม่นานเกิน

"ตรวจสอบสิทธิ" ประกันสังคมมาตรา 40 เข้าระบบแล้วหรือยัง เปิดลงทะเบียนไปแล้วผ่าน www.sso.go.th เพื่อรับ "เงินเยียวยา" มาตรการช่วยเหลือ "ล็อกดาวน์" ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , สมุทรสาคร , ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ , สงขลา , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , พระนครศรีอยุธยา , ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา โดย สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคมมาตรา 39 ประกันสังคมมาตรา 40 งดการมาติดต่องานหรือทำธุรกรรม ณ สำนักงานประกันสังคม ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ "SSO e-Service" หรือระบบออนไลน์ www.sso.go.th แทน และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ รัฐบาลจะเยียวยา 5,000 บาทต่อคน โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้รีบ "สมัครประกันสังคมมาตรา 40" ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 แล้วรีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2564 นี้ ล่าสุด กำหนดวันโอนเงินสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แล้วทั้ง 13 จังหวัด

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

แตกต่างกันอย่างไร ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคมมาตรา 39 ประกันสังคมมาตรา 40

ประกันสังคมมาตรา 33

 • พนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง

เงินสมทบ

 • 5% ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน

เงินเยียวยาที่จะได้รับ

 • 2,500 บาท ในกรณีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากคำสั่งรัฐบาล รับเพิ่ม 50% ของค่าจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) ไม่เกิน 90 วัน

วิธีการสมัคร

 • นายจ้างดำเนินการให้

 

ประกันสังคมมาตรา 39

 • ลาออกจากงานประจำ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

เงินสมทบ

 • 432 บาท/เดือน

เงินเยียวยาที่จะได้รับ

 • 5,000 บาท

ประกันสังคมมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร "แรงงานอิสระ" หรือผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกสิทธิประโยชน์ได้ 3 ทางเลือก

 • ทางเลือก 1 จ่าย 70 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
 • ทางเลือก 2 จ่าย 100 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
 • ทางเลือก 3 จ่าย 300 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

คุณสมบัติ ผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็น ลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ประกันสังคมมาตรา 33)
 • ไม่เป็น ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ประกันสังคมมาตรา 39)
 • ไม่เป็น ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 000)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

วิธีลงทะเบียน ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40

 

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม พบว่า มีแรงงานอิสระให้ความสนใจสมัคร "ลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40" เป็นจำนวนมาก และมีการสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 7-11 , บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ , ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา , เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ , สายด่วนประกันสังคม 1506 และเว็บไซต์ www.sso.go.th ซึ่งปรากฏว่ามีจำนวนมากสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ ยังไม่จ่ายเงินสมทบ

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

ทั้งนี้ การ "สมัครประกันสังคมมาตรา 40" จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้วเท่านั้น

ช่องทางการชำระเงินสมทบ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร + เคาน์เตอร์

 1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 2. ห้างเทสโก้ โลตัส
 3. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 4. CenPay
 5. ตู้บุญเติม
 6. ช้อปปี้ เพย์
 7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 8. ธนาคารออมสิน
 9. ธนาคารกสิกรไทย
 10. ธนาคารกรุงเทพ
 11. ทีเอ็มบีธนชาต
 12. ธนาคารกรุงไทย
 13. ธนาคารไทยพาณิชย์
 14. ธนคารกรุงศรีอยุธยา

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

เงื่อนไข ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคมมาตรา 39 ประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา

 • ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคมมาตรา 39 ประกันสังคมมาตรา 40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กับ สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ได้ คลิกที่นี่

 

 

สมัครแล้วรีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2564 นี้

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เน้นย้ำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2564 นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทันที สามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

ผู้ประกันตน ประกันสังคม ได้เงินไม่เท่ากัน และ ไม่พร้อมกัน

 • กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินก่อน คือ ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ที่อยู่ใน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 10 จังหวัดล็อกดาวน์ โดยก่อนหน้านี้ มีการให้ข่าวว่า จะได้รับเงิน 2,500 บาท ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

 

ล่าสุด สมาคมธนาคารไทย ได้มีการประสานธนาคารสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการรับโอนเงิน เยียวยาประกันสังคม เข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบ พร้อมเพย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค.

 • สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนเงินให้ ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิ วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 เฉพาะ 10 จังหวัด จำนวนกว่า 2.87 ล้านราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

สำหรับ 3 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งประกาศเพิ่มเติมภายหลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ จำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้าง 841 ล้านบาท และลูกจ้าง 681 ล้านบาท โดยจะโอนเงินในวันที่ 9 สิงหาคม นี้ ให้ลูกจ้างผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

 

ไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40

นายสุชาติ เปิดเผยถึงลำดับเวลาว่า จะเริ่มต้นจากการที่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กับ กระทรวงการคลัง จากนั้นจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ครม. ก็จะทำเรื่องส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และโอนมาให้กระทรวงแรงงาน ก่อนจะทำการจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชน ซึ่งคาดว่าจะจ่ายได้ประมาณวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

วิธี "ตรวจสอบสิทธิ" ประกันสังคม ม.40

 • ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ประกันสังคม ม.40 เช็คสิทธิ คลิกที่นี่

ผู้ประกันตนทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 หรือ มาตรา 40 ต่างก็สามารถตรวจสอบสถานะ การเป็นผู้ประกันตนด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านระบบ อีเซอร์วิส ของประกันสังคม ผ่าน เว็บไซต์ของประกันสังคม คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

ตรวจสอบสิทธิ, สมัครประกันสังคมมาตรา 40, โควิด-19, ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39, ประกันสังคมมาตรา 40, ล็อกดาวน์, เงินเยียวยา, ผู้ประกันตน

 

ช่องทางการรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 • ผ่านระบบพร้อมเพย์

วิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด