ข่าวดี "Moderna" รอ SMS แจ้งผลจัดสรรวัคซีนได้เลยวิชัยยุทธชำระเงิน อภ.แล้ว

27 ก.ค. 2564
2.5 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธชำระเงินค่ามัดจำวัคซีน "Moderna" ครบถ้วนตามเงื่อนไขกับองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ รอ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนได้เลย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ขอแจ้งประกาศการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา "Moderna" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna

ตามที่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธได้เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ในเดือนกรกฎาคม 2564 ทางโรงพยาบาลขอยืนยันว่า ขณะนี้โรงพยาบาลได้ชำระเงินค่ามัดจำวัคซีนครบถ้วนตามเงื่อนไขกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี 2564 และจะแจ้งผลการจัดสรรวัคซีนให้ท่านทราบในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านทาง SMS ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของท่านมา ณ โอกาสนี้

**ขอความกรุณางดโทรเข้ามาสอบถามเพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน**

 

 

Moderna, SMS, คืนเงินค่ามัดจำ, วัคซีนทางเลือก, โรงพยาบาลอินทรารัตน์, ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ, วิชัยยุทธ, โควิด-19

 

แต่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ที่จองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาบางส่วนต้องผิดหวังเมื่อ โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ประกาศเรื่อง การคืนเงินค่ามัดจำวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา "Moderna" เนื่องจากทาง รพ. ได้รับการจัดสรรจากสมาคม รพ.เอกชน ไม่ครบตามที่สั่งจองไป จึงใคร่ขอคืนเงินค่ามัดจำ วัคซีนทางเลือก "Moderna" โดย รพ. จะทำการคืนเงินมัดจำให้ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว

 

Moderna, SMS, คืนเงินค่ามัดจำ, วัคซีนทางเลือก, โรงพยาบาลอินทรารัตน์, ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ, วิชัยยุทธ, โควิด-19