สรรพากร "ยกเว้นภาษี" ลูกหนี้ สถาบันการเงิน พักทรัพย์พักหนี้ ช่วยธุรกิจฝ่าโควิด

26 ก.ค. 2564
1.5 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

กรมสรรพากรประกาศ "ยกเว้นภาษี" ให้กับทั้งลูกหนี้และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจในระยะนี้

วิกฤติ โควิด-19 ระบาดหนัก จนรัฐบาลต้องประกาศ "ล็อกดาวน์" ขณะที่ "ประกันสังคม" เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th รับ "เงินเยียวยา" มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดย สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร "แรงงานอิสระ" หรือผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ประกันตน" ประกันสังคมมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกสิทธิประโยชน์ได้ 3 ทางเลือก

  • ทางเลือก 1 จ่าย 70 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
  • ทางเลือก 2 จ่าย 100 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
  • ทางเลือก 3 จ่าย 300 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคมมาตรา 39 ประกันสังคมมาตรา 40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กับ สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ได้ คลิกที่นี่ ซึ่งกลุ่มนี้ยังไม่สรุปจะโอนเงินเมื่อไร ต้องรอลงทะเบียนให้ครบก่อน

 

สรรพากร, ยกเว้นภาษี, พักทรัพย์, พักหนี้, โควิด-19

 

สรรพากร, ยกเว้นภาษี, พักทรัพย์, พักหนี้, โควิด-19

 

 

สรรพากร, ยกเว้นภาษี, พักทรัพย์, พักหนี้, โควิด-19

 

สรรพากร "ยกเว้นภาษี" พักทรัพย์ - พักหนี้ ช่วยธุรกิจฝ่า โควิด-19

จากมาตรการรัฐในการช่วยเหลือภาคธุรกิจ "พักทรัพย์ พักหนี้" เพื่อลดภาระหนี้ชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ พร้อมให้สิทธิซื้อคืนในอนาคต ล่าสุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม กรมสรรพากรได้ประกาศยกเว้นภาษีให้กับทั้งลูกหนี้และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจในระยะนี้ โดยจะได้รับการยกเว้น 

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • อากรแสตมป์

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียด - สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th (คลิกที่นี่) หรือ โทร. 1161