ภายหลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. และรัฐบาล ได้กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม โดยประกาศ “เคอร์ฟิว” ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 น. ไปจนถึง 04.00 น. พร้อมกับห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

"หลอน" "สนามบินเชียงใหม่"

"หลอน" จนขนลุก"สนามบินเชียงใหม่" บรรกาศสุดวังเวง ในประวัติศาสตร์

  

 

นอกจากนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ยังได้ลงนามประกาศ ห้ามบินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ยกเว้นเป็นเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) หรือ เป็นอากาศยานฉุกเฉิน หรือ มีความจำเป็น และได้รับอนุญาตจาก กพท. ซึ่งจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อแสดงความจำเป็นนั้นเพื่อประกอบการขออนุญาต "หลอน" "สนามบินเชียงใหม่"

            

"หลอน" จนขนลุก"สนามบินเชียงใหม่" บรรกาศสุดวังเวง ในประวัติศาสตร์

    

ล่าสุด ท่าอากาศเชียงใหม่ ได้เผยแพร่ภาพภายในสนามบินเชียงใหม่ โดยพบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความว่างเปล่า ไม่มีประชาชน หรือผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการ โดยภายในอาคารผู้โดยสาร เงียบเหงา ร้านค้าปิดให้บริการ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินเข้า-ออกเป็น 0

 

"หลอน" จนขนลุก"สนามบินเชียงใหม่" บรรกาศสุดวังเวง ในประวัติศาสตร์

   

ทั้งนี้ หลังจากประเทศไทย ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศ รวมทั้งการประกาศห้ามบินส่งผู้โดยสารในพื้นที่สีแดงเข้มข้นภายในประเทศ จึงทำให้ประชา่ชนงดการเดินทางโดยเครื่องบิน สำหรับสถิติที่ผ่านมา พบว่าสนามบินเชียงใหม่ มีผู้โดยสารต่ำสุดแค่หลักร้อยต่อวันเท่านั้น ซึ่งโดยปกติในแต่ละวัน จะมีผู้โดยสารไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นคนต่อวัน

 

"หลอน" จนขนลุก"สนามบินเชียงใหม่" บรรกาศสุดวังเวง ในประวัติศาสตร์

 

อย่างไรก็ตาม ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดห้ามสายการบินเข้า-ออก และรับ-ส่งผู้โดยสารใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งได้เริ่มมีผลบังคับให้เมื่อวันที่ 21ก.ค.2564 ที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเงียบเหงา อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 

"หลอน" จนขนลุก"สนามบินเชียงใหม่" บรรกาศสุดวังเวง ในประวัติศาสตร์

  

ไม่มีการเดินทางภายในประเทศ ทั้งในเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20ก.ค.64 ที่ผ่านมา มีเที่ยวบินเพียง 6 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารเพียง 990 คนเท่านั้น "หลอน" "สนามบินเชียงใหม่"

 

"หลอน" จนขนลุก"สนามบินเชียงใหม่" บรรกาศสุดวังเวง ในประวัติศาสตร์

  

ทั้งนี้ สำหรับสถิติ จำนวนผู้โดยสารของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2562  มีจำนวนมากกว่า 11 ล้านคน  ต่อมาใน ปีงบประมาณ 2563  ลดลงเหลือ 6.2 ล้านคน ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อโควิด-19 เริ่มมีการแพร่ระบาดภายในประเทศไทย