ข่าว

สั่งปิด "สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน - บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์" ระวัง 2 คลัสเตอร์ใหม่

สั่งปิด "สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน - บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์" ระวัง 2 คลัสเตอร์ใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง "สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน - บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์" ชั่วคราว 14 วัน เฝ้าระวังคลัสเตอร์ หยุดการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

21 กรกฎาคม 2564 ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ดร. ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า วันนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 87/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว จากการที่อำเภอเมืองเชียงใหม่รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ใน สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน ตั้งอยู่เลขที่ 62 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีคำสั่ง ดังนี้

 

 

  1. ให้ปิด สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เป็นเวลา 14 วัน
  2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปใน สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
  3. ขอความร่วมมือให้ประชาชนใน สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน งดการเดินทางออกจากพื้นที่ และห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
  4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า - ออกสถานที่ตาม ข้อ 1 และดำเนินการป้องกันและยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว
  5. ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

เชียงใหม่, คลัสเตอร์, สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน, บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์, โควิด-19

เชียงใหม่, คลัสเตอร์, สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน, บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์, โควิด-19

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่ง ที่ 88/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว ที่อำเภอสันกำแพง ซึ่งทางอำเภอสันกำแพง รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 5 บ้านดอนปิน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 จึงเห็นควรปิดแผนกทำงาน : ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่ง ดังนี้

 

 

  1. ให้ปิดแผนกทำงาน : ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 5 บ้านดอนปิน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน
  2. ขอความร่วมมือให้พนักงานในพื้นที่บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด งดเข้าไปในพื้นที่แผนกทำงาน : ตรวจสอบชิ้นงาน (QC) บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
  3. ขอความร่วมมือให้พนักงาน บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
  4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เข้า - ออก บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด ตาม ข้อ 1 และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว
  5. ให้นายอำเภอสันกำแพงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันกำแพงและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอสันกำแพง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

เชียงใหม่, คลัสเตอร์, สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน, บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์, โควิด-19

เชียงใหม่, คลัสเตอร์, สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน, บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์, โควิด-19

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด