วิกฤติ โควิด-19 ระลอกใหม่ (เมษายน 2564) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 พบ ผู้ป่วยรายใหม่ 13,002 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 410,614 ราย หายป่วยแล้ว 277,030 ราย เสียชีวิตสะสม 3,516 ราย ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 14,805,120 โดส โดยวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 225,061 ราย และ เข็มที่ 2 จำนวน 32,815 ราย

จุดตรวจ, ชลบุรี, โควิด-19, โควิด-19, วิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง, หยุดเชื้อ ช่วยชาติ, หยุดเชื้อเพื่อชาติ, WFH 100%, COVID-19

 

มาตรการยกระดับควบคุมโรค 13 พื้นที่สีแดงเข้ม ประชาชนทำอะไรได้บ้าง ?

13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา

 • ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 - 04.00 น.
 • ลดการเดินทางในพื้นที่และงดการเดินทางข้ามจังหวัด
 • ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ WFH 100% และให้เอกชน WFH เต็มขีดความสามารถ
 • ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางหรือ QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้า - ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 • ขนส่งสาธารณะ จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 50% ของความจุ

* ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ห้ามจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 5 คน

 

จุดตรวจ, ชลบุรี, โควิด-19, โควิด-19, วิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง, หยุดเชื้อ ช่วยชาติ, หยุดเชื้อเพื่อชาติ, WFH 100%, COVID-19

 

เดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มต้องทำอย่างไร?

 1. เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต
 2. ถ้าไม่มีข้อ 1 ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" https://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่
 3. ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

 

จุดตรวจ, ชลบุรี, โควิด-19, โควิด-19, วิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง, หยุดเชื้อ ช่วยชาติ, หยุดเชื้อเพื่อชาติ, WFH 100%, COVID-19

 

วิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง)

 • เข้าเว็บไซต์ https://covid-19.in.th/ "หยุดเชื้อ ช่วยชาติ"
 • กรอกข้อมูลการเดินทาง ชื่อ* นามสกุล* เลขบัตรประชาชน (ไม่ต้องใส่ขีด)* เบอร์ติดต่อ (ไม่ต้องใส่ขีด)
 • เดินทางจาก เลือก (จังหวัดต้นทาง)* เขต / แขวง
 • เลือก สถานที่ปลายทาง (1) จังหวัด* เขต / แขวง และปลายทางที่ (2) (3) ถ้ามี
 • เลือกเวลาออกเดินทาง และเวลาที่คาดว่าจะกลับ
 • วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ไม่บังคับต้องกรอก)

*ต้องกรอก

 

โควิด-19, วิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง, หยุดเชื้อ ช่วยชาติ, หยุดเชื้อเพื่อชาติ, WFH 100%, COVID-19

โควิด-19, วิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง, หยุดเชื้อ ช่วยชาติ, หยุดเชื้อเพื่อชาติ, WFH 100%, COVID-19

 • ยืนยันข้อมูล บันทึกเป็นอันเสร็จ

 

โควิด-19, วิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง, หยุดเชื้อ ช่วยชาติ, หยุดเชื้อเพื่อชาติ, WFH 100%, COVID-19

 

ล่าสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR อัปเดต "จุดตรวจ" ในเส้นทางคมนาคมเข้าออกในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจุดในการตั้งจุดตรวจเพื่อดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 จุด คือ

 1. อำเภอศรีราชา เปลี่ยนเป็น หน้าวัดห้วยปราบ (ฝั่งขาออกจังหวัดชลบุรี) ถ.3013 ม.3 ต.บ่อวิน
 2. อำเภอบ้านบึง เปลี่ยนเป็น หน้าโรงงานเอ็มทีเซนเตอร์เทรด ปากทางขึ้นสะพานมาบปู ถ.331 (ฝั่งขาออกจังหวัดชลบุรี) ม.7 ต.คลองกิ่ว

นอกนั้น ยังเป็นจุดเดิมตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 61/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

จุดตรวจ, ชลบุรี, โควิด-19, โควิด-19, วิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง, หยุดเชื้อ ช่วยชาติ, หยุดเชื้อเพื่อชาติ, WFH 100%, COVID-19

จุดตรวจ, ชลบุรี, โควิด-19, โควิด-19, วิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง, หยุดเชื้อ ช่วยชาติ, หยุดเชื้อเพื่อชาติ, WFH 100%, COVID-19

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง