สำนักงานประกันสังคม' เผย ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตน จำนวน 45 แห่ง ขอหยุดบริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงสถานที่และระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง 28 มิ.ย.นี้วันนี้ (11 มิ.ย.)

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 45 ศูนย์ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 7-10 มิ.ย. รวม 4 วันที่ผ่านมา มีผู้มาฉีดวัคซีนจำนวน 174,193 คน ซึ่งคิดเป็น 87.09% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้วันละ 50,000 คน 4 วัน จะต้องฉีดได้ 200,000 คน

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวที่ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย 100% เนื่องจากพบข้อขัดข้อง 2 เรื่อง ดังนี้

1. ศูนย์บริการบางแห่งสถานที่ไม่เหมาะสมมีอากาศร้อนจัด เนื่องจากไม่มีเครื่องปรับอากาศ ทำให้ผู้ประกันตนที่มารับการฉีดวัคซีนไม่ผ่านการคัดกรองเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บางรายเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ รวมทั้งเมื่อเกิดฝนตก บางแห่งไม่มีกันสาดป้องกันฝนทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือทางการแพทย์ได้รับความเสียหายต้องหยุดบริการในบางช่วง

2. พบว่า เมื่อผู้ประกันตนมาลงทะเบียนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน มีข้อมูลไม่ตรงตามที่ HR ของสถานประกอบการแจ้งในระบบ e-serviceทำให้เกิดกรณีรายชื่อตกหล่น ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรหยุดให้บริการชั่วคราวทั้ง 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงสถานที่และข้อมูลผู้ประกันตนที่ต้องการฉีดวัคซีนในระบบ e-service ให้ถูกต้อง เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย 100% 
โดยจะเปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 28 มิ.ย.นี้