10 มิ.ย. 2564  เพจเฟซบุ๊ก "Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย" โพสต์แจ้งข่าวความคืบหน้ากรณี วัคซีน "ซิโนแวค" ล็อตใหม่ โดยระบุว่า ..

 

 

 

 

วัคซีนซิโนแวคล็อตใหม่จำนวน 1 ล้านโดสส่งถึงไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน วัคซีนซิโนแวคล็อตใหม่จำนวน 1 ล้านโดสส่งมาถึงประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ไทยทั้งหมด 10 ล็อต รวม 7.5 ล้านโดส


จากสถิติเบื้องต้น บริษัทซิโนแวคได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่เกือบ 40 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศจีน โดยมีจำนวนมากกว่า 600 ล้านโดส และการฉีดวัคซีนซิโนแวคสะสมทั่วโลกมีมากกว่า 430 ล้านโดส

 

 

"ซิโนแวค"   ถึงไทย อีก 1 ล้านโดส

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่  5 มิถุนายน ที่ผ่านมา วัคซีน"ซิโนแวค" ล็อตที่ 2  ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้รัฐบาลไทย ส่งถึงไทย จำนวน 500,000 โดส