จากสถานการณ์โรคโควิด19 ในประเทศไทย วันนี้(9 มิ.ย.2564) พบจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 2,680 ราย ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อจากเรือนจำ 280 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้สะสมอยู่ที่ 185,228 ราย (สะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 1 เม.ย. 156,365 ราย) รักษาหาย 4,253 รวม 136,252 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 35 ราย ทำให้เสียชีวิตรวมเพิ่มเป็น 1,332 ราย ซึ่งเรามักจะพบคลัสเอตร์ใหม่ๆเป็นประจำ และยังกระจายไปอีกหลายจังหวัด

ล่าสุดนพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดให้ตรวจเชิงรุกภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง ในตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตรวจทั้งหมด 597 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้ค้ารถเร่ จำนวน 34 คน กลุ่มแรงงาน ประกอบด้วย  

1.แรงงานไทย (staff / office/คนงาน) จำนวน 167 คน  

2.คนงานต่างด้าว (พม่า/กัมพูชา) จำนวน 396 คน  

ผลการตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เบื้องต้นพบ 180 ราย   ทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา  อบต.เกาะเรียน  พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ปิดพื้นที่แคมป์คนงาน ดังกล่าว ไม่ให้มีการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายไปนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้แพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน 

ด้านนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำรวจ กอ.รมน. และอบต.เกาะเรียน จะร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง บริเวณแคมป์คนงาน บ. NMC คอนแลนด์ หมู่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก - โดยห้ามผู้ใดเข้าหรือออกแคมป์โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานควบคุมโรค ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 3 จุด