ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 7.30 น. ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 2,680 ราย ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อจากเรือนจำ 280 ราย

 

 

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้สะสมอยู่ที่ 185,228 ราย (สะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 1 เม.ย. 156,365 ราย) รักษาหาย 4,253 รวม 136,252 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 35 ราย ทำให้เสียชีวิตรวมเพิ่มเป็น 1,332 ราย โดยสามารถติดตามการแถลงข่าวจาก ศบค. ในช่วงเวลา 12.30 น.ของวันนี้ต่อไป

 

ตัวเลขผู้ป่วย "โควิด" วันนี้ยังหลัก 2 พันต่อเนื่อง เศร้า เสียชีวิตเพิ่ม 35

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19