หลังจากทางแอปและไลน์ หมอพร้อม ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มผู้ที่มาอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว โดยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถลงทะเบียนหมอพร้อมได้ อีกทั้งยังพบปัญหาผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมได้แล้ว และได้วันฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแล้ว แต่พอเข้าไปยังแอปหรือไลน์หมอพร้อม กลับขึ้นข้อความว่า "รายชื่อของท่านอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์" จึงทำให้หลายคนเกิดความสงสัย ว่าตกลงแล้ว ลงทะเบียนได้หรือยัง หรือโดนเลื่อนนัดฉีดวัคซีนไปวันอื่นแล้ว 
 

ล่าสุด เพจ หมอพร้อม แจ้งขั้นตอนแก้ไข สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันฉีดวัคซีนดังนี้ 

แบบลงทะเบียนผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจองคิวใน LINE Official Account หมอพร้อมและ Application หมอพร้อม สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กรณีพื้นที่ต่างจังหวัด หมอพร้อมจะประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป)แจ้งผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจองคิว สามารถลงทะเบียนเพื่อจัดระบบการรับวัคซีนทดแทน ตาม QR Code หรือ link ที่แนบมานี้ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe.../viewform...

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียน
1. อีเมล (เนื่องจากมีการ upload ภาพ จึงต้องมีการใช้งานผ่านอีเมล)
2. เลขที่บัตรประชาชน
3. ชื่อ นามสกุล
4. วัน/เดือน/ปี เกิด
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
6. ภาพหน้าจอการนัดหมายฉีดวัคซีน
7. ภาพหน้าจอการถูกยกเลิกการนัดหมาย

เช็กขั้นตอน หากถูกเลื่อน - ยกเลิกนัดฉีดวัคซีนโควิดในแอป "หมอพร้อม" ต้องทำอย่างไร

ขอบคุณ : หมอพร้อม