เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2564 เวลา 12.00 นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป ได้ร่วมแถลงข่าวเรื่องความพร้อมในการฉีดวัคซีนและการช่วยเหลือคนคลองเตย

นายศุภชัย เปิดเผยว่า ในเวลา 13:00 น. ทางกลุ่มซีพี ได้ร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร และรัฐบาล อำนวยความสะดวกจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โลตัสพระราม 4 ซึ่งทางเครือได้เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่คือ โลตัสพระราม4 , การอำนวยความสะดวกในเรื่องการสื่อสารจาก ทรู และ อาหารเครื่องดื่มจาก บมจ.ซีพีเอฟ

ทั้งนี้ทางกลุ่มพร้อมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้มากและครอบคลุมที่สุด ซึ่งประเมินจากจำนวนคนในชุมชนคลองเตยกว่า 90,000 คน คาดว่าจะได้เวลาในการฉีดราวๆ 2-3 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย

'ซีพี' ประกาศเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน ประเมินรายวันจัดคิวลดแออัด พ่อค้า-แม่ค้า ตลาดสดคลองเตย ประเดิมกลุ่มแรก

ซีพีพร้อมให้ความช่วยเหลือภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของสถานที่ การอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต อาหารและเครื่องดื่ม ทั้ง้ต้องยอมรับว่า เราอาจทำได้ไม่เท่าภาครัฐ แต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ รวมถึงการทำแพลตฟอร์มทางการแพทย์ ซึ่งมีแพทย์อาสาดูแล ก็จะมีส่วนเสริมในการให้ความรู้และติดตามอาการของผู้ป่วยร่วมกับภาครัฐได้” นายศุภชัย กล่าว

ประธานเครือชีพี กล่าวอีกว่า ในส่วนของสถานที่ จะมีการแยกเส้นทางระหว่างกลุ่มที่เข้ารับการฉีด กับผู้ใช้บริการในโลตัสอย่างชัดเจน ซึ่งสถานที่ฉีดวัคซีน จะแบ่งเป็นฐานต่างๆ ทั้ง ฐานตรวจความดัน  , สอบประวัติ, ฐานฉีดวัคซีน และฐานสังเกตอาการ โดยในวันนี้จะมีการประเมินหลังการทำงานว่า จะต้องมีการปรับปรุงขั้นตอนและสถานที่

นอกจากนี้นายศุภชัย  กล่าวว่า ทางกลุ่มพร้อมจะช่วยเหลือเรื่องอาหาร ต่อครอบครัวผู้ติดเชื้อ ในชุมชนคลองเตย ซึ่งต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งมีกว่า 200 ครอบครัว รวมถึงจะส่งมอบถุงขยะ สำหรับแยกขยะติดเชื้อในชุมชนด้วย

ด้านนางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป เปิดเผยว่า ในชุมชมคลองเตยมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งคาดว่า มาจากสองปัจจัยหลัก ก็คือ

1.มาจากผู้ที่ทำงานบริการ ผับ บาร์ ร้านอาหาร นำเชื้อเข้ามาติดในชุมชน และ

2. การฉลองสงกรานต์กันภายในชุมชน ซึ่งทำให้การติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และตอนนี้ที่เป็นปัญหาสูงมาก คือ เรื่องการใช้ชีวิตของครอบครัวผู้ติดเชื้อซึ่งไม่สามาารถออกไปหารายได้ และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นการที่เครือซีพี สามารถสนับสนุนอาหาร และเครื่องดื่มในการดำรงชีพให้กับคนเหล่านี้ นับเป็นการต่อชีวิตให้กับครอบครัวของผู้ป่วยได้

ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีน ตอนนี้ทางเขตคลองเตย ได้เป็นผู้จัดคิวการฉีดให้คนในชุมชน ซึ่งในวันนี้จะเป็นกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าในตลาดคลองเตยเป็นกลุ่มแรก ประมาณ 1,000 คิว และเป็นคนที่อาศัยในชุมชมหลังโลตัสอีก 400 คิว